BRAŃSZCZYK: To prawdziwe dopełnienie świąt (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: To prawdziwe dopełnienie świąt (foto)

20.12.2019
autor: Elżbieta Borzymek
... jestem pod wielkim wrażeniem – nie krył naczelnik wydziału promocji starostwa, który pierwszy raz był na jasełkach plenerowych w Brańszczyku. A społeczność Zespołu Szkół Specjalnych jasełka wystawiła już po raz trzynasty Stały się one tradycją gminy, zawsze są ogromnym przeżyciem i wspaniałą okazją do podzielenia się opłatkiem, złożenia życzeń. 
 
Gospodarze spotkania, dyr. ZSS Elżbieta Piórkowska, wójt Wiesław Przybylski i ks. proboszcz Paweł Stachecki, w Niedzielę Radości, 15 grudnia, powitali zgromadzonych wokół rozświetlonej sceny w skansenie w Brańszczyku.  
- To bardzo ważny czas w naszym życiu religijnym – mówił ks. Paweł Stachecki. – Podczas rekolekcji ks. Rusłan z Ukrainy tłumaczył, jak bardzo blisko nas jest Pan Bóg. 
A my tego nie zauważamy, modląc się, kierujemy wzrok do nieba, podnosimy ręce. – A on jest najbliżej, gdy klęczymy – zapewnił ksiądz.
- Zapraszamy na przedstawienie „Wśród nocnej ciszy – kolędowanie w Brańszczyku” – pani dyrektor zwróciła się widzów. – Zawsze naszym celem było razem pośpiewać, pokolędować. To nie była złośliwość rzeczy martwych, tylko tak miało być – nawiązała do awarii prądu i wspólnego śpiewania kolęd, które wypełniło czas oczekiwania na włączenie mikrofonów. 
Spektakl przypominał kilka scen związanych z narodzeniem Jezusa i ilustrujących te wydarzenia kolęd i pastorałek. Usłyszeliśmy m.in. „Kolędę Maryi”, „Lulajże, mi, lulaj”, „Do szopy, hej, pasterze”, „Trzej królowie jadą”. Widzieliśmy, że Święta Rodzina znalazła schronienie dopiero w ubogiej stajence, radosną nowinę o narodzeniu Jezusa anioły zaniosły pastuszkom, którzy jako pierwsi oddali pokłon Dzieciątku. Po nich przyszli z darami Trzej Królowie. 
Niechże mały Jezus łaską opromienia.
I niech da dni lepsze, dni pełne miłości,
I niech Boży pokój w Ojczyźnie zagości.
Zdrowia dobrego, dostatku,
Życia długiego w dodatku,
Sławy, potęgi, swobody,
I w niebie wiecznej nagrody – życzyli bohaterowie jasełek.

Życzenia przyjaźni, życzliwości, miłości

- Jestem pod wielkim wrażeniem, to prawdziwe dopełnienie świąt – nie krył Rafał Jaźwiński, naczelnik wydziału promocji, który przekazał życzenia od starosty Jerzego Żukowskiego. 
Wójt Wiesław Przybylski podziękował za przepiękną inscenizację, która „pozwala zatrzymać się na chwilę, wrócić myślami do świąt, które są niezwykle piękne, rodzinne”. Podziękowania skierował też do wszystkich, którzy przyszli na jasełka: - Żebyśmy znaleźli czas dla siebie, dla rodziny – życzył –  zamyślili się nad tym, o czym ks. proboszcz wspominał, że oto Bóg przychodzi do nas, jest bardzo blisko nas.
Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, matka generalna s. Janina Kierstan, matka prowincjalna i s. przełożona, również były pod wrażeniem spektaklu: - Jezus jest z nami każdego dnia i w każdej chwili, ale jako dziecię przychodzi raz w roku i myślę, że pragnie, abyśmy my stawali się takimi dziećmi jak Dzieciątko Jezus, abyśmy zawsze byli dziećmi Pana Boga. 
- Bije od was radością, łaską, która jest w waszych duszach – swoje słowa skierował do wykonawców ks. proboszcz. – I tej miłość, dobroci od Jezusa, który się rodzi, serdecznie życzę.
- W takiej społeczności, w takim gronie nie spotkamy się w Wigilię, bardzo chcielibyśmy się podzielić z państwem opłatkiem i złożyć życzenia przyjaźni, życzliwości, miłości – mówiła Elżbieta Piórkowska.
Opłatek rozniosły anioły, a obecni, dzieląc się nim, składali sobie życzenia. 
Pani dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację i przygotowanie jasełek, szczególnie paniom z kół gospodyń z Turzyna, Udrzynka i Brańszczyka, które nie tylko przygotowały potrawy wigilijne, ale też utworzyły chór śpiewający kolędy. Wręczyła im zrobione przez dzieci aniołki.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość