BRAŃSZCZYK: Szkoła wielu sukcesów (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Szkoła wielu sukcesów (foto)

07.06.2016
autor: Ewa Elward
W Zespole Placówek Oświatowych w Brańszczyku 2 czerwca świętowano 10-lecie nadania imienia szkole podstawowej i gimnazjum. Zaprezentowany program artystyczny przybliżał postacie patronów kard. Stefana Wyszyńskiego i Henryka Sienkiewicza. Bawiono się na pikniku zorganizowanym z okazji Dnia Dziecka.   
W roku szkolnym 2005/2006 gimnazjum przyjęło imię kardynała Stefana Wyszyńskiego, zaś szkoła podstawowa – pisarza Henryka Sienkiewicza. Wybrano właśnie tych patronów, bo ze względu na wyznawane wartości patriotyczne i religijne mogli stanowić dla dzieci  i młodzieży wzór do naśladowania. 
Święto szkoły rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Brańszczyku, koncelebrowana przez kapłanów z parafii i ks. dziekana Zdzisława Golana. 
– Patron to ktoś, kogo podziwiamy i chcemy naśladować, to bardzo ważna postać w życiu szkoły. Wokół niej buduje się tradycje, wprowadza uczniów  w świat wartości. Jego osiągnięcia są dla nas wzorem – mówiła dyrektor ZPO Iwona Kulasińska, która wymieniła dokonania obydwu szkół oraz sposoby poznawania postaci i dorobku patronów, m.in. wycieczki, imprezy, konkursy, udział w Narodowym Czytaniu, koła zainteresowań, spotkania z ciekawymi ludźmi, działalność charytatywną. 
Szkoła posiada monitoring, jest dobrze wyposażona, realizuje liczne projekty edukacyjne i wychowawcze. Uczniowie zaprezentowali „wywiad” z Henrykiem Sienkiewiczem, a także program literacko-muzyczny, ukazujący bogactwo myśli, dokonań patrona oraz czasy, w których przyszło żyć bł. Stefanowi Wyszyńskiemu. Były to trudne lata dla Kościoła i narodu, dlatego ważne były jego nauki o poszanowaniu godności człowieka, Kościoła i rodziny. 
– Stanowią one dla nas cenny drogowskaz, kierujący naszym rozwojem, abyśmy wyrastali na mądrych, ale przede wszystkim dobrych ludzi – mówili prowadzący. – Prymas chciał dać ludziom nadzieję i wlać w ich serca nowego ducha. 
– Dla nas największymi ludźmi, którzy świadectwem swego życia uczą, że warto żyć dla innych i że szlachetne marzenia należy realizować, mimo trudu i poświęcenia, są patroni naszych szkół. – stwierdzili uczniowie. – To oni wskazują nam właściwą drogę ku przyszłości, wytyczają cele, są dla nas autorytetami.  
Goście gratulowali szkole wyboru patronów i sukcesów. Na ręce dyrektor przekazali upominki dla placówki. 
– Tak jak cała gmina Brańszczyk staje się coraz piękniejsza, bogatsza, tak i szkoła w Brańszczyku również się zmienia. Jest szkołą wyjątkową, wielu sukcesów, zapewnia dobre warunki nauczania – zauważył radny wojewódzki Marian Krupiński.
– Chcąc iść ścieżkami patronów, trzeba dać wiele z siebie. Szkoła spełniła to zadanie – uważa wójt Mieczysław Pękul. – Mamy szkołę nowoczesną, którą co roku opuszczają nowi absolwenci, którzy odnajdują się wspaniale w nowych realiach. To wynik  zaangażowania, poświęcenia nauczycieli i dobrej współpracy z rodzicami i tego, że wam uczniowie się po prostu chce.
Wójt wskazał na rolę szkoły w kształtowaniu elit społeczeństwa. 
– Tacy światli obywatele także kończą tę szkołę. To jest marka, mówiąca o tym, że pochodzę z dobrej szkoły – dodał. 
Głos zabrali też m.in. księża Zdzisław Golan i Paweł Stachecki, w imieniu zaprzyjaźnionych dyrektorów – kierująca szkołą w Turzynie Marzena Zając, przewodnicząca rady rodziców gimnazjum Beata Pieńkos, myśliwi z koła łowieckiego „Dzik”. 
Dorośli mieli okazję, by zwiedzić szkołę, zaś dzieci świętowały  Dzień Dziecka na pikniku. Czekało tam na nich wiele atrakcji, m.in. pokazy taneczne, kącik strzelecki, poczęstunek z grilla. 
W przygotowanie uroczystości zaangażowana była cała społeczność szkolna, szczególnie: Edyta Różańska, Joanna Suchenek, Danuta Bajor i Michał Sitek oraz Małgorzata Maciejewska.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość