BRAŃSZCZYK: Spotkanie z ratownikiem medycznym (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Spotkanie z ratownikiem medycznym (foto)

01.03.2018
autor: Anna Gałązka
Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej w Białymbłocie 22 lutego uczestniczyli w spotkaniu z Mariuszem Ragajsinem – ratownikiem medycznym. Zajęcia były ważne i ciekawe, gdyż uwrażliwiły dzieci na potrzebę reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i dostarczyły wiedzy, która może przyczynić się do uratowania komuś życia.
 
Pan Mariusz udzielił instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Mówił też, jak należy zachować się do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób sprawdzić, czy osoba poszkodowana straciła przytomność. Uczniowie przypomnieli numery telefonów alarmowych. Z zainteresowaniem wykonywali ćwiczenia na fantomie – podstawowe czynności ratownicze. Ratownik medyczny zademonstrował też, jak ułożyć rannego w pozycji bocznej – bezpiecznej dla osoby poszkodowanej. Pokazał wyposażenie torby ratowniczej. 
Uczestnicy spotkania dziękują panu Mariuszowi Ragajsinowi za profesjonalne warsztaty w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość