BRAŃSZCZYK: Radni za podwyżką dla wójta. Będzie zarabiał ponad 7 tys. zł więcej

Powiat

BRAŃSZCZYK: Radni za podwyżką dla wójta. Będzie zarabiał ponad 7 tys. zł więcej

23.11.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Radni na posiedzeniu połączonych komisji rady gminy, 22 listopada, pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały podnoszącej miesięczne wynagrodzenie wójta Wiesława Przybylskiego do 17.912,40 zł brutto (wzrost ok. 60%). Jego wynagrodzenie, ustalone w 2018 r., wynosiło 10.180 zł brutto.
 
Temat, który jest wynikiem nowych rozporządzeń regulujących wynagrodzenia samorządowców, na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady gminy referowała skarbnik gminy Katarzyna Kempista. Od 1 listopada wzrósł z 12.525,94 zł brutto do 20.041,50 zł brutto górny ustawowy pułap wynagrodzenia (wraz z dodatkami), które może być wypłacane włodarzowi. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego, czyli 16.033,02 zł brutto. Będzie ono wypłacone z wyrównaniem od 1 sierpnia na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października, które podniosło też wynagrodzenia samorządowców o 60%. 
– To rozporządzenie modyfikuje także zasadę naliczania dodatku specjalnego wójta, po zmianach wynosi on 30%, przed zmianą 40%. Natomiast największy wpływ na finanse samorządów będzie miał nowo dodany punkt 4 – wyjaśniła skarbnik – który wprowadza nowe pojęcie, jakim jest minimalne wynagrodzenie, które nie może być niższe niż 80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru. Jednocześnie ustawodawca wskazał to maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku, są widełki od minimalnego do maksymalnego. 
Na nowe wynagrodzenie wójta, według projektu uchwały, składają się:
– wynagrodzenie zasadnicze – 9.430 zł brutto, maksymalna stawka 10.250 zł (było 4.700 zł)
– dodatek funkcyjny – 2.898 zł brutto, maks. 3.150 zł (było 1.900 zł)
– dodatek specjalny – 3.698 zł, czyli 30% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego; maks. 4.020 zł (było 2.640 zł))
Będzie też wypłacany, zgodnie z przepisami, dodatek za wieloletnią pracę w maksymalnej wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego – 2.050 zł minus 8% (było 940 zł). W sumie miesięczne wynagrodzenie wójta wyniesie 17.912,40 zł (92% kwoty maksymalnej). Pani skarbnik dodała, że jest to wynagrodzenie ustalone pośrodku widełek – wynagrodzenie minimalne dla wójta gminy wielkości gminy Brańszczyk wynosi 15.576 zł, maksymalne 19.470 zł.
– Wójt dba przede wszystkim o infrastrukturę, a jest to podstawa rozwoju i poprawy jakości poziomu życia mieszkańców; sami wiemy, że inwestycje to przyszłość – wymieniała argumenty przemawiające za podwyżką wynagrodzenia Wiesława Przybylskiego. – Wójt stara się pozyskiwać maksymalnie środki. Kolejną sprawą jest modernizacja oczyszczalni ścieków Udrzynek, której zakończenie nastąpi w przyszłym roku. Możemy się nią szczycić nie tylko dlatego, że to dbanie o środowisko. Ale i prestiż dla gminy, dlatego że jest budowana bardzo innowacyjną technologią, która pozwoli w przyszłości na skanalizowanie kolejnych miejscowości. Następnym argumentem jest fakt, że wójt nie ma zastępcy, a kolejną sprawą dbanie o wszystkie miejscowości.
– Czy ma pan inne źródła dochodów? – zwrócił się wójta radny Piotr Deptuła
– Państwo wiedzą, że nie zostawiłem całkowicie pracy na uczelni i pracuję na studiach zaocznych. Jeśli chodzi o wynagrodzenie, to podałem w oświadczeniu majątkowym. Ale to jest mój czas prywatny. Uzyskanie tytułu profesora kosztowało mnie 30 lat ciężkiej pracy. Wiedza, którą zgromadziłem przez lata, nie jest już moja własnością – odpowiedział wójt – staram się udzielać swojego doświadczenia. 
– Moje zaangażowanie w pracę wójta państwo widzą na co dzień – dodał Wiesław Przybylski, wyrażając przy tym zadowolenie, że rząd docenił pracę włodarzy.
Dotychczasowe pobory prezydentów, burmistrzów i wójtów są zaniżone w stosunku do najniższego pułapu wynagrodzenia minimalnego, który wprowadziły nowe przepisy. Trzeba to uporządkować i wyrównać do trzech miesięcy wstecz. W przeciwnym razie będzie skarga na bezczynność – czytamy w „Gazecie Prawnej”.
Radni nie mieli więc wyjścia, chociaż nie wszyscy byli do tego przekonani, co wyrazili, opiniując negatywnie projekt uchwały podnoszącej wynagrodzenie wójta. 
W głosowaniu 9 radnych opowiedziało się za podwyżka wynagrodzenia, 2 przeciw (Piotr Deptuła i Andrzej Skłucki) i 1 wstrzymujący.
Przypomnijmy, od 2018 r. wynagrodzenie wójtów, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, nie mogło być wyższe niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12.525 zł brutto. W lipcu 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów obniżające średnio o 20% wynagrodzenie samorządowców zatrudnionych na podstawie wyboru lub powołania.
30 września br. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o podwyżkach wynagrodzeń dla zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Po zmianie wynagrodzenie maksymalne wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie może przekraczać w ciągu miesiąca 11,2-krotności kwoty bazowej, czyli 20.041,50 zł brutto. Jednocześnie minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% maksymalnego, czyli 16.033,02 zł brutto.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość