BRAŃSZCZYK: Pożegnanie pani dyrektor (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Pożegnanie pani dyrektor (foto)

31.12.2018
autor: Elżbieta Borzymek
28 grudnia oficjalnie została pożegnana Barbara Wiśniewska, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie, która przeszła na emeryturę. Jej obowiązki do końca roku szkolnego, do 31 sierpnia, będzie pełniła nauczycielka tej szkoły Barbara Sowa. Potem zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora szkoły.
Wójt Wiesław Przybylski podziękował pani dyrektor w obecności radnych i sołtysów. – Praca pani przyczyniła się do rozwoju gminy Branszczyk. Jesteśmy pani wdzięczni za 39 lat pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży – zwrócił się do Barbary Wiśniewsksiej. 
Wspomniał, że był w szkole podczas pożegnania pani dyrektor. Uczniowie i nauczyciele przygotowali dla niej piękny program. 
- Bardzo dziękuję panu wójtowi i radzie gminy – mówiła pani dyrektor. – Jest mi niezmiernie miło, że zauważyliście państwo moją pracę. Muszę powiedzieć, że była to największa moja pasja. Mam ich wiele, ale ta szkoła była moim takim kolejnym dzieckiem. Przez te wszystkie lata starałam się bardzo, żeby moje dziecko się rozwijało. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ta szkoła rozwijała się dzięki wsparciu całej naszej społeczności szkolnej, bo to nie tylko moja zasługa, ale zasługa wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi, ale również społeczności lokalnej, radnych, sołtysów. Jest to również zasługa samorządów poprzednich, a tak się złożyło, że pracowałam ze wszystkim włodarzami i samorządami. Muszę powiedzieć, że współpraca z nimi układała mi się bardzo dobrze. Owoce tej współpracy mamy w tej szkole, nowoczesnej szkole.
Uczy się w niej w 9 oddziałach 112 uczniów, najliczniejsza klasa liczy 19 osób, najmniejsza 9. 
- Rodzicom i uczniom zawsze mówiłam, że największą inwestycją jest inwestycja w młodego człowieka –  podkreśliła – Jestem spokojna o to, bo jak poprzednie samorządy, tak w i ten samorząd ma względzie sprawy oświaty.
Pan wójt wręczył Barbarze Wiśniewskiej na pamiątkę „Album malarstwa polskiego. Życzył, aby czas na emeryturze mijał jej radośnie i pogodnie.
SPECTRUM kopia
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość