BRAŃSZCZYK: Poszukiwany specjalista ds. edukacji, sportu i turystyki

Powiat

BRAŃSZCZYK: Poszukiwany specjalista ds. edukacji, sportu i turystyki

26.02.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt ogłosił nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – główny specjalista ds. edukacji, sportu i turystyki. Do 5 marca można składać dokumenty aplikacyjne, osobiście w Urzędzie Gminy w Brańszczyku.
 
Wśród wymagań niezbędnych stawianych kandydatowi wymieniono m.in.: wykształcenie wyższe i co najmniej czteroletni staż pracy. Wśród wymagań dodatkowych znalazły się m.in.: znajomość i umiejętność właściwej interpretacji oraz stosowania przepisów, w szczególności z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego, karty nauczyciela, a także  studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą lub ich podjęcie, umiejętność biegłej obsługi komputera; wysoka kultura osobista, rzetelność i odpowiedzialność; znajomość zasad przygotowania i rozliczania merytorycznego i finansowego projektów z funduszy zewnętrznych. 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje m.in.: zatwierdzanie organizacji szkół i zespołów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę; zatwierdzanie planów finansowych szkół wynikających z budżetu; kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu systemu informacji oświatowej; nadzorowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi i gospodarowania mieniem; współdziałanie z Kuratorium Oświaty w sprawach sieci placówek oświatowych, oceny pracy dyrektorów, nadzoru pedagogicznego oraz powołania dyrektorów placówek, dokonywanie oceny pracy dyrektorów szkół, nadzór nad realizacją uprawnień przewidzianych w Karcie Nauczyciela; koordynowanie procesu rekrutacji do szkół podstawowych, organizowanie współpracy wszystkich jednostek i instytucji Gminy zajmujących się programowo sprawami wychowawczymi i dydaktycznymi, opracowanie projektu wykorzystania walorów turystycznych gminy, nadzór i koordynowanie gminnych imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych.
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełnym etacie. 
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Brańszczyku (pokój nr 7 –sekretariat, do godz. 15 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny specjalista ds. edukacji, sportu i turystyki”) do 5 marca.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
SOMIANKA: Jak najwięcej dróg

SOMIANKA: Jak najwięcej dróg

W budżecie inwestycyjnym gminy na 2017 rok, który wynosi 2.080.000 zł, priorytetem są drogi. – W tej chwili ponad 2 miliony przeznaczamy na projekty drogowe, poza drobnymi wodociągowymi czy projektowymi  - mówił na sesji 28 grudnia wójt Andrzej Żołyński. Dochody gminy wyniosą 22.888.621 zł, w tym: subwencje 8.891.484 zł (oświatowa – 5.851.846 zł, część wyrównawcza ogólnej – 2.988.056 zł, równoważąca – 51.582 zł), co stanowi 38,5% dochodów gminy, udział w podatku dochodowym: 2.969.331 zł, zadania zlecone 7.178.436 zł (31,4%), podatki lokalne i pozostałe: 627.870 zł.
zobacz więcej
SOMIANKA: Ferie w szkołach

SOMIANKA: Ferie w szkołach

Szkoły zaprosiły podczas ferii uczniów klas I-IV na trzydniowe zajęcia.  W pierwszym tygodniu półkolonie odbyły się w szkołach w Somiance i Woli Mystkowksiej, w drugim tygodniu – w Ulasku. 
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Jesienne ognisko (foto)

DŁUGOSIODŁO: Jesienne ognisko (foto)

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Długosiodle 26 września miały ognisko klasowe. Dzięki gościnności państwa Kraszyńskich i zaangażowaniu także innych rodziców przeżyli wspaniałe chwile.
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Tylko z komitetu Andrzeja Dudy

RZĄŚNIK: Tylko z komitetu Andrzeja Dudy

W gminie do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na Wybory Prezydenta RP swoich kandydatów zgłosił tylko komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w sumie 14 osób. Indywidualnie zgłosiło się 19 osób. Do pełnego minimalnego składu komisji (5 po osób w każdej) brakuje jeszcze 12 osób.
zobacz więcej