BRAŃSZCZYK: Podatki lokalne w górę

Powiat

BRAŃSZCZYK: Podatki lokalne w górę

06.12.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2024 r. stawek podatku od nieruchomości rada gminy podjęła, choć niejednogłośnie, na ostatniej sesji. Wzrośnie również podatek rolny.
 
W kolejnym roku na terenie gminy będą obowiązywały następujące stawki podatku od nieruchomości:
od gruntów:
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,11 zł/m2 (obecnie - 1,01 m2)
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez – 0,32 zł/m2 (obecnie - 0,28 zł/m2)
od budynków:
mieszkalnych – 0,88 zł/m2 (obecnie - 0,80 zł/m2)
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 26,70 zł/m2 (obecnie - 24,26 zł/m2)
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 6,64 zł/m2 (obecnie - 5,77 zł/m2)
pozostałych:
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego – 11,17 zł/m2 (obecnie - 9,71 zł/m2)
- budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego - 6,13 zł/m2 (obecnie - 5,33 zł/m2)
- innych – 10,52 zł/m2 (obecnie - 9,15 zł/m2)
od budowli – 2 % ich wartości.
Na sesji dyskusji w sprawie stawek nie było. Radni nie byli jednak jednomyślni w tej sprawie. Za przyjęciem nowych stawek zagłosowało 8 radnych: Adam Błoński, Bogdan Czarnecki, Tadeusz Kruszewski, Anna Nasiadka, Jadwiga Stoszewska, Paweł Szydlik, Jadwiga Uchal, Hanna Zagożdżon.
Przeciw byli: Tomasz Bralewski, Piotr Deptuła, i Grzegorz Kruszewski.
 
Podatek rolny
Z dniem 1 stycznia 2024 r. wzrośnie też podatek rolny. Radni obniżyli co prawda do 48 zł średnią cenę skupu żyta, która zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 2024 r. ma wynosić 89,63 zł za 1 dt., ale dla rolników i tak oznacza to wzrost podatku. W tym roku na terenie gminy Brańszczyk średnia cena skupu żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego wynosi 42 zł/1 dt.
Ta uchwała przyjęta została jednogłośnie.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość