BRAŃSZCZYK: Parafialne kolędowanie (zaproszenie)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Parafialne kolędowanie (zaproszenie)

08.01.2020
autor: opr. EB
W niedzielę 26 stycznia o 18.00 w kościele w Porębie odbędzie się Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Zgłoszenia wykonawców do niedzieli 19 stycznia.
 
Cele przeglądu są następujące: pielęgnacja tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, przypomnienie tradycji kulturowej kraju i regionu, pielęgnacja staropolskich kolęd i pastorałek, zwłaszcza nieznanych i zapomnianych, prezentacja twórczości kolędniczej, promocja twórców i wykonawców, rozbudzenie muzycznych zainteresowań parafian.
Wymagania dotyczące prezentowanych utworów i sposobu ich wykonywania:
• Wykonawcy prezentują kolędy, pastorałki lub utwory o tematyce związanej bezpośrednio z tematyką bożonarodzeniową lub wigilijną.
• Przez kolędę należy rozumieć utwór religijny o tematyce bożonarodzeniowej.
• Przez pastorałkę należy rozumieć utwór o tematyce bożonarodzeniowej poszerzony o warstwę ludową.
• Przez utwory o tematyce związanej bezpośrednio z tematyką bożonarodzeniową należy rozumieć pieśni, utwory, które przez swoją treść nawiązują bezpośrednio do wydarzeń, tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia bądź Wigilią.
• Utwory o tematyce świeckiej, nawiązującej jedynie do: zimy jako pory roku, świętego mikołaja w odniesieniu do kultury masowej, obyczajowości związanej z obdarowywaniem się prezentami, ubieraniem choinki etc. nie spełniają wymagań i nie będą kwalifikowały się do udziału w przeglądzie.
• Wokaliści prezentują utwory przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, podkładów muzycznych bądź a capella.
• Czas prezentowanego utworu nie może przekraczać 3 minut.
• Wykonawcy mogą wykonać maksmlnie 3 zwrotki.
• Instrumentaliści mogą wykonać jedynie kolędy lub pastorałki w czasie nie dłuższym niż 4 minuty.
• Większe zespoły, liczące od 8 do 20 osób, mogą wykonać kilka utworów w czasie do 5 minut (np. 2 kolędy po 2 lub 3 zwrotki).
Zgłoszenia do 19 stycznia – w zakrystii u ks. Marcina.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość