BRAŃSZCZYK: Pani Dulska w Brańszczyku i Porębie (FOTO)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Pani Dulska w Brańszczyku i Porębie (FOTO)

14.09.2021
autor: Opr. EB, fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
Podczas dziesiątej odsłony Narodowego Czytania dramat Gabrieli Zapolskiej „Moralność pani Dulskiej” mieszkańcy gminy czytali w sobotę 11 września – w skansenie w Brańszczyku i w niedzielę – w starej plebanii w Porębie.
 
 „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło” – tak o lekturze 2021 r. pisze Prezydent RP Andrzej Duda w liście promującym Narodowe Czytanie. 
Podczas spotkania w Skansenie im. Marii Żywirskiej w Brańszczyku w role bohaterów dramatu wcielili się: pani Dulska – Ewa Wielgolaska, przewodnicząca rady gminy, pan Dulski – wójt Wiesław Przybylski, Zbyszko Dulski – Bogdan Czarnecki, przewodniczący komisji oświaty, kultury i promocji rady gminy, Hanka – Irena Oszkinis, pracownica Filii Bibliotecznych w Nowej Wsi i Trzciance, Juliasiewiczowa – Hanna Zagożdżon, przewodnicząca komisji rewizyjnej rady gminy, Hesia – Paulina Chmiel oraz Mela – Amelia Jachna, uczennice Zespołu Placówek Oświatowych w Brańszczyku, narrator – Marta Gołębiewska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej. 
 
Narodowe Czytanie w Porębie miało charakter bardziej kameralny. Dzięki uprzejmości proboszcza ks. Andrzeja Grzybowskiego spotkanie odbyło się w starej plebanii. Wybrane fragmenty „Moralności pani Dulskiej czytali: pani Dulska – Karolina Dobosz, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie, Zbyszko Dulski – ks. Marcin Kaczyński, Hanka – Monika Deluga, pracownica Filii Bibliotecznej w Porębie, Hesia – Bartłomiej Kosiorowski, przyjaciel biblioteki, Juliasiewiczowa i narrator – Marta Gołębiewska. 
Po lekturze zarówno w Brańszczyku, jak i Porębie były rozmowy przy herbatce, kawie i słodkościach. Uczestnicy spotkań otrzymali egzemplarze „Moralności pani Dulskiej” z pamiątkową pieczęcią Narodowego Czytania i okolicznościową zakładką do książki.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.