BRAŃSZCZYK: Obowiązek złożenia nowej deklaracji w sprawie odbioru śmieci

Powiat

BRAŃSZCZYK: Obowiązek złożenia nowej deklaracji w sprawie odbioru śmieci

01.02.2023
autor: Sylwia Bardyszewska
Od 1 lutego w gminie Brańszczyk obowiązują nowe stawki za odbiór śmieci. Ponieważ weszła w życie nowa metoda naliczania opłaty, mieszkańcy mają obowiązek złożenia w gminie nowych deklaracji!
 
Jak już informowaliśmy, od 1 lutego stawka jest naliczana od osoby, ale w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:
gospodarstwa, które zamieszkuje od 1 do 4 osób - 27 zł miesięcznie za osobę
gospodarstwa, które zamieszkuje 5 osób i więcej - 23 zł miesięcznie za osobę
Zwolnienie za kompostowanie opadów wynosi 3 zł miesięcznie od osoby.
Obowiązują kwartalne terminy płatności: do 15 marca danego roku za I kwartał (opłatę za styczeń 2023 r. należy wnieść w kwocie takiej, jaka obowiązywała w roku ubiegłym), do 15 czerwca za II kwartał, do 15 września za III kwartał, do 15 listopada za IV kwartał.
Zmiana metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wiąże się ze zmianą wzoru deklaracji o wysokości opłaty. Wszyscy właściciele zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji na nowym wzorze, obowiązującym od 1 lutego 2023 r. W deklaracji należy określić ilość osób zamieszkujących nieruchomość ze wskazaniem odpowiedniej stawki opłaty. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Właściciele nieruchomości, którzy nie wypełnią tego obowiązku, zostaną wezwani do złożenia deklaracji w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
Deklarację można złożyć osobiście, wysłać pocztą, zostawić w skrzynce podawczej na zewnątrz budynku urzędu gminy lub wysłać w postaci elektronicznej poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP.
Druki dostępne są na urzędowej stronie internetowej.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość