BRAŃSZCZYK: Nowi przewodniczący rady gminy (foto)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Nowi przewodniczący rady gminy (foto)

27.11.2018
autor:
Przewodnicząca rady Gminy Brańszczyk w kadencji 2018-2023 będzie Anna Wielgolaska (na fot.), była jedyna kandydatką. Na sesji 21 listopada wybrano też dwóch wiceprzewodniczących rady. Zostali nimi Paweł Szydlik i Jan Domalewski, tylko ich kandydatury zostały zgłoszone.  
 
Komisja skrutacyjna, pracująca w składzie: Jadwiga Stoszewska (przewodnicząca), Anna Zagożdżon, Piotr Deptuła, przeprowadziła wybory przewodniczącego rady gminy. Głosowanie odbywało się w sposób tajny. Zgłoszona została jedna kandydatura – Anny Wielgolaskiej. 
- Mam 47 lat. Pracuję w Urzędzie Miasta Marki jako główny specjalista w wydziale planowania i rozwoju. Mam ukończone studia wyższe na wydziale prawa i administracji UW oraz studia podyplomowe z dziedziny planowania przestrzennego i architektury na PW. Moja droga zawodowa wygląda następująco: przez 21 lat mam do czynienie z samorządem. Od 10 lat pracuję w UM Marki, przez 11 lat pracowałam w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie – przedstawiła się kandydatka. 
– Mam nadzieję, że będziecie, państwo, mnie wspierać w pracy na rzecz lokalnej społeczności – zwróciła się do radnych, dziękując za głosy, które otrzymała w tajnym głosowaniu (14 za, 1 przeciw). Przyznała, że jest zaskoczona wynikiem głosowania, jednomyślnością radnych. – To dobrze wróży – uznała. 
Nowa przewodnicząca przejęła prowadzenie sesji. Uchwałę o jej wyborze radni przyjęli jednogłośnie.
Na wiceprzewodniczących rady zgłoszono dwie kandydatury: 
- Pawła Szydlika – pochodzi z Białegobłota-Kurzy, ma 36 lat, żonę i dwójkę dzieci, jego praca zawodowa związana jest z zarządzaniem zasobami ludzkimi i handlem, ukończył studia wyższe z politologii,
- Jana Domalewskiego – emeryt, ma 66 lat, z wykształcenia technik budowlany, chciałby pracować zgodnie ze swoim hasłem wyborczym „Z ludźmi dla ludzi”, „żeby żadne wnioski, petycje nie były zamiatane pod dywan”, lecz rozpatrywane.    
Obydwaj zostali wybrani wiceprzewodniczącymi rady, uchwała o ich wyborze została przyjęta jednogłośnie.
Rada gminy kadencja 2018-2023: Adam Błoński, Tomasz Bralewski, Bogdan Czarnecki, Piotr Deptuła, Jan Domalewski, Sławomir Gałązka, Tadeusz Kruszewski, Andrzej Kukwa, Anna Nasiadka, Andrzej Skłucki, Jadwiga Stoszewska, Paweł Szydlik, Jadwiga Uchal, Ewa Wielgolaska, Anna Zagożdżon.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość