BRAŃSZCZYK: Nie czują, że są partnerami do rozmowy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Nie czują, że są partnerami do rozmowy

16.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Wiesław Przybylski 30 czerwca odwołał ze stanowiska dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Brańszczyku Krzysztofa Beredę. Obowiązki dyrektora od 1 lipca powierzył na rok Dorocie Socik. Radni z Klubu Aktywnych Radnych zarzucili wójtowi, że o ważnych decyzjach kadrowych dowiadują się w ostatniej chwili.
 
Dorota Socik ukończyła historię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, a także  studia podyplomowe z archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie.
Od 2017 do 2020 r. była dyrektora Muzeum – Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej; została odwołana przed upływem 5-letniej kadencji. Od 1 lipca br. wójt Wiesław Przybylski powierzył jej na rok obowiązki dyrektora GCKSiT w Brańszczyku.
Krzysztof Bereda od 1 lipca 2019 r. przez 3 lata miał kierować tą gminną jednostką kultury, ale również wcześniej został odwołany, pozostając pracownikiem GCKSiT. 
– Szkoda, że na sesji absolutoryjnej nie przedstawił nam pan nowej pani dyrektor lub ewentualnie po sesji nie udzielił nam pan takiej informacji – zwrócił się do Wiesława Przybylskiego na sesji nadzwyczajnej 8 lipca radny Andrzej Skłucki. – Czy to wedle pana powiedzenia, że radnym nic do tego, i dowiadujemy się w ostatniej chwili i z prasy o pana decyzjach kadrowych? 
- Czy nie zdrowszym pomysłem byłoby – kontynuował radny – zacząć prowizorycznie łączyć jednostki (o połączeniu domu kultury i biblioteki rozmawialiśmy na komisji oświaty) i powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora pani Marcie Gołębiewskiej, dyrektor biblioteki? 
- Na najbliższej komisji oświatowej udzielę odpowiedzi na te wszystkie pytania – odpowiedział wójt. – Ciekawy jestem, jak długo jeszcze będzie mi pan wypominał to jedno stwierdzenie, które gdzieś tam, może w emocjach, powiedziałem „radnym nic do tego”. Chciałby też pan kierować powoływaniem kierowników jednostek, dyrektorów itd. To jest zadanie, które należy do mnie.
Radny chciał też wiedzieć, czy gmina poniesie koszty w związku z odwołaniem dyrektora Krzysztofa Beredy, który jest w okresie ochronnym przed emeryturą.
Zaproponował zaproszenie dyr. Socik, by przedstawiła radnym swoje plany „co do rozwoju, zarządzania, funkcjonowania tej jednostki kultury”. Uznał odpowiedź wójta, który jego zdaniem na pytania mógłby odpowiedzieć od razu na sesji, za chytry wybieg. 
Wójt tłumaczył się, że ma kłopoty z komputerem.
- 30 czerwca pytałem pana wójta odnośnie jego pomysłów na dalsze funkcjonowanie GCKSiT – przypomniał radny Piotr Deptuła. – Myślę, że to była dobra okazja, żeby podzielić się z nami swoim pomysłem, tym bardziej, że zrobił to pan tego samego dnia w sposób oficjalny. Odnoszę wrażenie, że nie traktuje nas pan – rady, radnych – jako partnerów do rozmowy. Nie chcemy o czymkolwiek decydować, jeśli chodzi o kwestie kadrowe, natomiast w dobrym tonie byłoby informować nas, gdy zadajemy pytania proste, na które pan zna już odpowiedzi, że jest osoba i zostanie zaprezentowana, a nie uciekać wybiegami od krótkiej informacji. Czuję taki lekki niesmak. 
- Zgadzam się ze swoimi kolegami – poparła kolegów z klubu Aktywnych Radnych Anna Nasiadka.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość