BRAŃSZCZYK: Na jakim etapie są inwestycje w Turzynie i Trzciance?

Powiat

BRAŃSZCZYK: Na jakim etapie są inwestycje w Turzynie i Trzciance?

30.11.-0001
autor: Elżbieta Borzymek
– pytała na sesji nadzwyczajnej rady gminy 8 lipca radna Jadwiga Uchal. – Dużo osób się pyta, czy ruszą wreszcie te magazyny? Kiedy CPN rusza?  Interpelację o podobnej treści złożył wiceprzewodniczący rady gminy Paweł Szydlik. [...] procedura wykupu gruntów oraz budowa magazynów rozpocznie się po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i niekoniecznie będzie uzależniona od pozyskania najemców – czytamy w odpowiedzi na interpelację.
 
Radny Paweł Szydlik w ramach interpelacji poprosił o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące planowanych inwestycji w Turzynie i Trzciance. 
 
  1. Czy Urząd Gminy zakończył procedury konieczne do złożenia dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę przez Panattoni Europe dla lokalizacji Turzyn i Trzcianka?
  2. Czy Panattoni Europe rozpocznie procedurę wykupu gruntów i budowę po znalezieniu najemców w nowo budowanej inwestycji? 
  3. Jaka część budowanego magazynu musi mieć najemców, aby rozpocząć proces realizacji inwestycji? 
  4. Czy jeśli inwestor nie znajdzie najemców na projektowane powierzchnie, pomimo realizacji wszelkich wymaganych działań i starań przez Gminę Brańszczyk, budowa może nie zostać rozpoczęta i tym samym Panattoni Europe wycofa się z zakupu gruntów od mieszkańców w lokalizacji Turzyn i Trzcianka?
„Powyższe zapytania są bardzo istotne dla mieszkańców” – podkreślił radny. 
W odpowiedzi Urząd Gminy poinformował, że zakończył procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć polegających na:
- „Budowie i eksploatacji zespołu magazynowo usługowego wraz z segmentami socjalno-administracyjnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Trzciance (na wniosek Marka Rytycha), 
- „Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną” w Turzynie (na wniosek Panattoni Europe Sp. z o. o. z Warszawy).
Po rozmowach z przedstawicielem Panattoni Europe gmina otrzymała informację, że „procedura wykupu gruntów oraz budowa magazynów rozpocznie się po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i niekoniecznie będzie uzależniona od pozyskania najemców”.

Chcemy odblokować te tereny

Na sesji nadzwyczajnej 8 lipca radni przyjęli uchwalę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Turzyn i Trzcianka. Kierownik referatu inwestycji wyjaśnił, że zmiany obejmują zmianę zapisu dotyczącego wolno stojących nośników reklam, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy usługowej i obiektow produkcyjnych, składów i magazynów. 
- W dużej mierze to na wniosek inwestorów tych gruntów, żeby ograniczenia dotyczące wysokości budynków zostały zniesione mówił kier. Pietrzak. – Żeby nie blokować inwestycji, które miałyby powstać.  
- Chcemy odblokować te tereny pod względem wysokości budynków, żeby przyszli inwestorzy nie mieli problemów – dodał.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość