BRAŃSZCZYK: Można dostać dofinansowanie do wymiany pieca

Powiat

BRAŃSZCZYK: Można dostać dofinansowanie do wymiany pieca

05.03.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Wiesław Przybylski, w swoim kolejnym wystąpieniu na Facebooku, 27 lutego, mówił  o działaniach na rzecz czystego powietrzu i ochrony środowiska na terenie gminy. Poinformował, że 82% pieców centralnego ogrzewania (w sumie 1785) trzeba wymienić do 2027 roku. Dodał, że jeden z pracowników urzędu gminy może doradzić, gdzie dostać dofinansowanie nie tylko na wymianę pieca, ale też docieplenie domu i dachu oraz wymianę okien. 
 
Dzięki przeprowadzonej w gminie inwentaryzacji źródeł ciepła wiadomo, jaka jest skala problemu. Okazało się, że tylko 18% pieców centralnego ogrzewania spełnia wymogi ochrony środowiska, resztę trzeba wymienić. 
- W naszej gminie funkcjonuje 2176 pieców CO – mówił wójt. – 1357 należy wymienić do końca 2022 r., 428 – do końca 2027 r. Po tej dacie będziemy sprawdzani, jakie piece będziemy 
mieli w swoich domach, jeśli złe, będziemy karani mandatami – przestrzegał, zachęcając do zainteresowania się tematem i zadbania o wymianę pieców.
W ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”  (już realizowanego przez gminę, a finansowanego z funduszy europejskich) u 114 osób piece* zostaną wymienione. Jednak, jak powiedział wójt, większość mieszkańców musi to zrobić na własny koszt. 
– Ale nie zostajemy z tym sami – podkreślił Wiesław Przybylski – mamy wsparcie od rządu, które polega na tym, że można dostać dofinansowanie do wymiany pieca. W ramach programu „Czyste Powietrze” podpisaliśmy umowę z ministerstwem i w ramach tej umowy pracownik urzędu gminy doradza, gdzie zdobyć dofinansowanie, bo jest kilka źródeł, i w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę. Bo można nie tylko wymienić piec, ale uzyskać też dofinansowanie na docieplenie domu, wymianę okien, docieplenie dachu. 

Gmina nie wymieni glikolu

Projekt z 2015 r., polegający na instalowaniu solarów, został zakończony w 2020 r. Wiesław Przybylski wyjaśnił, że zgodnie z umową instalacje solarne przekazano mieszkańcom, więc gmina nie ma dalej obowiązku ich serwisowania. – To już jest po stronie państwa – zaznaczył. – Niektórzy twierdzą, że gmina powinna wymienić glikol w tych instalacjach. – Umowa tego nie przewiduje, nie wolno nam tego zrobić za pieniądze publiczne. Ten glikol wytrzyma jeszcze przez wiele lat. 
 
* W ramach projektu od 1 lutego trwa dostarczanie urządzeń grzewczych oraz kotłów na biomasę przez firmę ASH Remigiusz Skowroński z Ostrołęki. Rozpoczyna się również montaż zasobników na gaz płynny. Inwestycja polega na wymianie źródeł ciepła o niskiej sprawności (czyli kotłów CO na paliwo stałe) na automatyczne kotły na biomasę oraz gazowe. Wymienionych zostanie 114 instalacji: 55 – na kotły na biomasę, 53 – na kotły gazowe, 1 – na kocioł indukcyjny, 4 – na kotły zgazowujące drewno, 1 – na instalację fotowoltaiczną, w tym 2 na potrzeby budynków użyteczności publicznej.
Wartość inwestycji to 2.199.860 zł. Termin wykonania – 29 paździer-nika br.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość