BRAŃSZCZYK: Może nie być wody

Powiat

BRAŃSZCZYK: Może nie być wody

26.07.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Sołtys Niemir zgłosił na ostatniej sesji czerwcowej, że w jego wsi są problemy z wodą:  – Trzeba podjąć natychmiastową decyzję, bo przy takim wzroście liczby budynków i poboru wody na drugi rok może nie być wody – wyraził obawy. 
– Zakład Gospodarki Komunalnej będzie w tym roku wnioskował, żeby w przyszłym roku zbiornik retencyjny postawić – obiecał kierownik.

Problemy z wodą na sesji 30 czerwca zgłosił sołtys Niemir Jarosław Mościcki (niestety podczas transmisji, ponieważ nie miał mikrofonu, jego wypowiedź nie była słyszalna; jej treści trzeba było się domyślić z przebiegu dalszej części obrad). 
– Sprawa jest bardzo trudna – nie krył kierownik ZGK Waldemar Zioła – bo potrzebne są inwestycje i to dosyć pilne. Ten problem nie istnieje od dziś, ale od wielu lat. ZGK dostrzega ten problem. 
Poinformował, że zwrócił się m.in. do firmy, która robi modernizację SUW w Udrzynie i która budowała SUW w Trzciance, by oszacowała koszty postawienia dodatkowego zbiornika. – Chodzi o to, że w Trzciance jest wąskie gardło, są za małe zbiorniki retencyjne, dwa po 150 m3 – tłumaczył, dodając, że w czasie suszy zużycie wody jest 3-krotnie większe niż w sezonie jesienno-zimowym. – Sytuacja jest taka, że pompy sieciowe podają wodę na bieżąco, a pompy głębinowe nie potrafią odbudować tego zasobu, bo zbiorniki są za małe. 
Ponadto co roku jest wydawanych ok. 40-50 nowych pozwoleń na dodatkowe przyłącza wodociągowe, co jest sukcesywnie realizowane. – Skutkuje to coraz większym zużyciem wody. Te potrzeby będą coraz większe – kontynuował kierownik. – Stąd pilna potrzeba postawienia trzeciego zbiornika. ZKG chce zrobić to w przyszłym roku. 
– Jest też kwestia przepustowości całej sieci wodociągowej. Gdy miejscowość jest na samym końcu, woda jest po drodze rozbierana – wyjaśnił, informując, że póki co ZGK apeluje o mniejsze zużycie wody. 
Waldemar zioła zwrócił też uwagę na inny problem. Przypomniał, że wiele osób jest na ryczałcie, co prawo dopuszcza, więc nie można tego w sposób prosty zlikwidować. Nie chce tego brać na siebie, bo to rady gmin podejmują uchwały, by np. w ciągu 3 lat ryczałt zlikwidować czy ograniczyć. – Jeśli woda jest na ryczałt, to wiadomo, jak się postępuje – dodał.
– Trzeba męskiej decyzji, od tego nie uciekniemy – zauważył sołtys Niemir. 
– Sprawa jest do przedyskutowania – odpowiedział kierownik.
– Trzeba podjąć natychmiastową decyzję, bo przy wzroście liczby budynków i poboru wody na drugi rok może nie być wody – nie ustępował sołtys. 
 - ZGK będzie w tym roku wnioskował, żeby w przyszłym roku zbiornik retencyjny postawić – powtórzył kier. Zioła.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom