BRAŃSZCZYK: Laptopy i tablety dla szkół

Powiat

BRAŃSZCZYK: Laptopy i tablety dla szkół

19.04.2020
autor: Elżbieta Borzymek (opr.)
W przyszłym tygodniu szkoły podstawowe z terenu gminy otrzymają 10 laptopów i 47 tabletów, zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dyrektorów tych szkół. Na zakup sprzętu gmina pozyskała grant z projektu „Zdalna Szkoła”.
 
„3 kwietnia 2020r. nasza gmina złożyła wniosek o przyznanie grantu na zakup sprzętu do zdalnego nauczania w ramach projektu „Zdalna Szkoła”. 10 laptopów i 47 tabletów z mobilnym dostępem do internetu przekażemy najbardziej potrzebującym uczniom i nauczycielom ze szkół publicznych z obszaru gminy” – czytamy na stronie gminy. – „Stan epidemii wymusił na szkołach nowe standardy prowadzenia lekcji. Uczniowie uczą się z domów, wiedzę zdobywają za pośrednictwem sprzętu elektronicznego, który niestety nie wszyscy posiadają”. 
Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami przez dyrekcję szkół, sprzęt w przyszłym tygodniu trafi do szkół podstawowych: w Brańszczyku, w Porębie, Knurowcu, Turzynie, Trzciance, Białymbłocie i Nowych Budach”.
Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkołą”, który „powstał przy współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół.
Zakup realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Program grantowy „Zdalna szkoła” na zakup sprzętu do zdalnego nauczania.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość