BRAŃSZCZYK: Konkursy na dyrektorów szkół

Powiat

BRAŃSZCZYK: Konkursy na dyrektorów szkół

11.06.2019
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt 4 czerwca ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów czterech gminnych szkół podstawowych: w Knurowcu, Turzynie, Porębie i Białymbłocie. Oferty należy składać do 28 czerwca do godz. 15. Wyboru kandydatów na dyrektorów szkół dokona, w dniach 15 i 16 lipca, komisja powołana przez wójta. 
 
Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie w terminie do 28 czerwca 2019 r. do godz. 15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Brańszczyku. Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy w Brańszczyku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
Wyboru kandydatów na dyrektorów szkół dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Brańszczyk. Postępowania konkursowe będą przeprowadzone w Urzędzie Gminy w Brańszczyku: 
 
- na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Porębie – 15 lipca godz. 10
- na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie – 15 lipca godz. 12
- na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turzynie – 16 lipca godz. 10
- na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” w Knurowcu – 16 lipca godz. 12. 
 
„Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brańszczyk www.bipbranszczyk.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brańszczyk www.branszczyk.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brańszczyk.
Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. kadr i płac” – czytamy w ogłoszeniu.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość