BRAŃSZCZYK: Konkurs na skarbnika gminy

Powiat

BRAŃSZCZYK: Konkurs na skarbnika gminy

29.06.2020
autor: Opr. EB
Wójt ogłosił konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy w Urzędzie Gminy w Brańszczyku. Kandydaci dokumenty powinni złożyć do 7 lipca. Obecna skarbnik, Małgorzata Zielonka, złożyła wypowiedzenie. Odchodzi z pracy 30 lipca.
 
Kandydat na to stanowisko powinien spełnić co najmniej jeden z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości, - ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości, 
- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do obsługi budżetu gminy, 
- umiejętność praktycznego stosowania prawa, 
- umiejętność kierowania zespołem, 
- preferowane doświadczenie w pracy na stanowisku w księgowości i rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- zdolności organizacyjne, kreatywność, odpowiedzialność, systematyczność, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, samodzielność w działaniu, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji oraz kształtowania dobrych relacji interpersonalnych.
Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Brańszczyku, ul. Jana Pawła II 45, w terminie do dnia 7 lipca 2020 r do godz. 14.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Skarbnika Gminy Brańszczyk” lubprzesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty do urzędu).
 
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość