BRAŃSZCZYK: Każdy chce tylko dla siebie...

Powiat

BRAŃSZCZYK: Każdy chce tylko dla siebie...

27.11.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Posiedzenie online połączonych komisji 13 listopada trwało prawie 3 godziny.  Radni poznali projekt budżetu i inwestycje planowane na 2021 r. W dyskusji nie zabrakło emocji i krytycznych słów. - Każdy chce tylko dla siebie, nie myśli o innych – zauważyła radna Jadwiga Stoszewska. - Jak wszyscy chcą dla siebie, to nic nie zrobimy. Spróbujmy połączyć siły, róbmy po kolei. 
 
Projekt budżetu przedstawiała skarbnik gminy Katarzyna Kempisty. 
- Staraliśmy się odpowiedzieć na to, czego państwo oczekują – podkreślił wójt Wiesław Przybylski. – Oczywiście nie jest możliwe spełnienie wszystkich oczekiwań i próśb. Ale jest to możliwe w ciągu kolejnych lat. Niektóre inwestycje się rozpoczynają, będą kontynuowane w latach następnych, a niektóre są przewidziane w roku 2022 czy 2023. Połowa wydatków związana jest z oczyszczalnią ścieków w Udrzynku. To jest nasza największa inwestycja w tym roku.

Inwestycje 2021

Skarbnik gminy Katarzyna Kempisty wymieniła inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu na 2021 rok, w sumie na kwotę ponad 12 mln zł:
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę: drogi powiatowej Brańszczyk-Niemiry – 135.000 zł, w Turzynie II etap – 225.000 zł, 
- projekt i przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy-Przyjmy – 50.000 zł 
- przebudowa drogi gminnej w Dudowiźnie – 5.000 zł
- rozbudowa drogi gminnej w Nowej Wsi, budowa parkingu i progów zwalniających przy szkole w Nowej Wsi – 500.000 zł
- budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzciance – 500.000 zł
- budowa drogi gminnej w Trzciance przebudowa drogi w Dudowiźnie (projekty)– 50.000 zł
- projekt budowy: drogi w Trzciance – 80.000 zł, ul. Spokojnej w Brańszcyzku – 30.000 zł, 
- przebudowa dróg: w Budykrzu – 10.000 zł, w Ojcowiźnie i Turzynie – 600.000 zł
- budowa kładki na rzece Bug do Kamieńczyka – 200.000 zł 
- promenada nad brzegiem Bugu – 500.000 zł 
- zakup budynków GS – 100.000 zł
- rozbudowa parkingu za UG – 10.000 zł
- termomodernizacja budynku OSP Udurzyn – 16.393 zł
- prace wykończeniowe w remizie OSP w Białymbłocie – 28.850 zł
- adaptacja remizy OSP w Trzciance na miejsce spotkań kulturalnych – 350.000 zł (strażacy pozyskali 230 tys. z ministerstwa kultury i 120 tys. zł z LGD)
- adaptacja stołówki na potrzeby kuchni w ZPO w Porębie – 252.000 zł
- projekt przedszkola (w szkole) w Trzciance – 50.000 zł  
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Udrzynku – 6.388.350 zł
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej (pojedyncze podłączenia) – 60.000 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach: Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa do działki nr 105 w Brańszczyku – 50.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej: w Białymbłocie-Starej Wsi – 371.000 zł i w Brańszczyku ulice: Chabrowa, Rumiankowa, Grzybowa, przepompownia zbiorcza na terenie oczyszczalni – 100.000 zł
- budowa oczyszczalni ścieków w Dalekiem-Tartak – 30.000 zł
- koncepcja kanalizacji Turzyna – 25.000 zł
- projekt kanalizacji dla wsi Nowe Budy, Stare Budy i Tuchlin – 35.000 zł
- wymiana urządzeń grzewczych – 1.017.951 zł
- modernizacja oświetlenia w Brańszczyku – 58.327 zł
- budowa wiat na mieszkankę piaskowo-solną – 35.000 zł
- toaleta publiczna w Brańszczyku – 201.332 zł
- budowa świetlicy w Niemirach – 8.000 zł
- budowa boiska przy szkole w Białymbłocie – 215.000 zł

Promenada i kładka

Wójt Wiesław Przybylski odniósł się do inwestycji, „co do których było zaskoczenie”. Jedną z nich jest promenada nad brzegiem rzeki Bug (dofinansowanie prawdopodobnie ze starostwa – ok. 200-300 tys. z LGD). – Nieplanowana inwestycja, ale myślę, że bardzo potrzebna dla mieszkańców – ocenił wójt.
Do budzących dyskusję inwestycji można zaliczyć też kładkę przez Bug.
- Projektant sprawdza, czy można tam w ogóle zrobić taki projekt – wyjaśnił wójt. – Na pewno droga jest nasza, dojazd do kładki jest od strony Brańszczyka. Wszelkie przepisy zostały sprawdzone i jest to możliwe. W następnych latach będziemy poszukiwać finansowania. Oczywiście z funduszy centralnych, bo niemożliwe jest, żebyśmy sami taką kładkę zrobili. W takim programie, jak ubiegłoroczny dotyczący dróg i mostów, trzeba się ubiegać o dofinansowanie. Ono jest dosyć duże, bo do 80%.
- Kładka to promocja gminy – uważa radna Jadwiga Stoszewska, dodając, że ma być współfinansowana m.in. przez gminę Wyszków 
Przewodnicząca rady Beata Wielgolaska również jest zdania, że kładka to „pomysł na miarę lat”, do tego połączy dwie gminy. – Jeżeli jest pomysł, może kiedyś będzie zrealizowany. Marzenia zawsze można mieć.
Piotr Deptuła jest zwolennikiem tego rozwiązania, ale uważa, że radni najpierw powinni zostać zapoznani z koncepcją.
Wójt poinformował, że projektant przygotował 3 koncepcje. Będą zaprezentowane mieszkańcom na zebraniu (najlepiej w realu, a nie online), na które zostaną zaproszeni m.in. sołtys Kamieńczyka i burmistrz Wyszkowa. 
- Jest zainteresowanie – podsumował wójt. – Warto tym tematem się zająć

Inwestycje z tarczy

- Mamy to szczęście, że otrzymaliśmy 1.8764.000 zł na fundusz inwestycji lokalnych z tarczy dla samorządów – kontynuował wójt. – Stąd inwestycji można wykonać więcej. 
Z tych pieniędzy mają być wykonane: droga przy szkole w Nowej Wsi i parkingi, toaleta za UG w Brańszczyku, boisko przy szkole w Białymbłocie, dopłata do modernizacji oświetlenia ulicznego w Brańszczyku, chodnik w Trzciance, projekty dróg Brańszczyk-Niemiry (droga powiatowa; na wykupy 135 tys. zł) oraz Brańszczyk-Turzyn II etap (225 tys. zł)

Co z remizą w Białymbłocie?

Radni zadawali wiele szczegółowych pytań, m.in. o odzyskiwanie VAT-u (ostatnio udało się odzyskać 70.000 zł za 2010 r.), na które odpowiadali skarbnik gminy i wójt. Wielu radnym nie podoba się, że nie ma środków na dokończenie remizy OSP w Białymbłocie, a planuje się tam zakup od GS budynku sklepu, który wymaga gruntownego remontu. Wójt tłumaczył, że to pomysł mieszkańców, którzy chcą, by przenieść tam bibliotekę ze szkoły i zrobić tam miejsce spotkań.
- Skończmy po prostu pewne inwestycje, zacznijmy kolejne – apelował Paweł Szydlik. – Gdyby był podjazd przy remizie, strażacy mogliby zwolnić zapadający się garaż, żeby wóz stał w bezpiecznym miejscu.
- Tylko jedno sołectwo przekazało środki – poinformował wójt. – Większe środki na ukończenie remizy przewiduję w 2022 r. 
- Poczekajmy, zobaczymy, z jakim bilansem zamkniemy ten rok, są możliwe zmiany w ciągu roku – wójt nieco ustąpił po krytycznych wypowiedziach radnych. – Na razie to ostrożny budżet, robimy to, co konieczne.
Krytycznie do planów odkupienia od GS budynków odniósł się też Piotr Deptuła. 
Sławomir Gałązka nie krył, że żaden z jego wniosków nie został uwzględniony w budżecie: - Uważam, że z pewnymi inwestycjami można się wstrzymać albo planować na przyszłość, zacząć etapami robić – poparł Pawła Szydlika.

Boom inwestycyjny w Trzciance 

- Trochę dużo tego jest – uznała Anna Nasiadka, odnosząc się do wielu inwestycji zaplanowanych w Trzciance.
- Tak wypadło w tym roku – odpowiedział wójt, tłumacząc, że w poprzednich latach podobnie było z Porębą czy Turzynem. 
Projekt budżetu trzeba było złożyć do 15 listopada do RIO i w biurze rady, a uchwalić do końca roku.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość