BRAŃSZCZYK: Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance

Powiat

BRAŃSZCZYK: Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance

02.08.2017
autor: Maryla Puścian, Magdalena Mikołajewska
Służba na straży ludzkiego życia wymaga ogromnej odwagi. To nie tylko piękny mundur i sztandar u boku, ale przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzamy Was podczas wielu losowych tragedii. Matki bądźcie dumne, że macie takich synów. Żony bądźcie dumne, że macie takich mężów. Serca nasze są pełne trwogi, gdy wyruszacie na akcję i radują się, kiedy wracacie. To właśnie my czekamy na Was, pełne obaw, kiedy wrócicie i czy Wam nic się nie stało. Kochamy Was bardzo!” Henryka Rowińska w imieniu matek i żon strażaków.
Uroczystość rozpoczęła się od pomnika patrona szkoły w Trzciance Piotra Kulasińskiego, przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów za orkiestrą „Darmanista” na polową Mszę św. w intencji strażaków.
Zebranych powitał Prezes OSP z Trzcianki dh Bogdan Zdziarstek: - 90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance, której rocznicę powstania dzisiaj obchodzimy, to ważna chwila w historii nie tylko naszej jednostki, ale i miejscowości. 
W kazaniu ks. Jacek Rowiński ze wzruszeniem wspomniał swoją posługę jako kleryk podczas 80-lecia Straży Pożarnej w Trzciance, zaledwie 10 lat temu oraz swoje pierwsze kazanie w dniu Św. Floriana. Odniósł się ponownie do postawy patrona strażaków, który ratuje przed ogniem, ale też broni wartości. Ten zagubiony świat – mówił - potrzebuje przede wszystkich obrony wartości, takich jak wiara, rodzina i prawda.
 
Historię OSP w Trzciance przypomniał dh Jan Ragajsin:
Historia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance datuje się rokiem 1927, kiedy to, w związku z dużą ilością pożarów we wsi, zakupiono dwa konne beczkowozy i dwie sikawki. Głównymi inicjatorami założenia miejscowej jednostki Straży Pożarnej byli Franciszek Karłowski, Piotr Kulasiński- obecnie patron PSP w Trzciance, Wincenty Owsianko, Jan Kwiatek i Jan Kaczyński. Do nowo utworzonej jednostki wstąpiło 22 strażaków ochotników, którzy mieli na wyposażeniu 22 hełmy, 22 pasy strażackie i 22 toporki. W 1931 roku wybudowano pierwszą drewnianą remizę, która w 1944 roku została spalona przez Niemców. Po wojnie ją odbudowano i służyła mieszkańcom do początku lat 60.Obecną remizę oddano do użytku w 1962 roku. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej został zakupiony wóz konny z pompą i sikawkami, który został zastąpiony w 1969 roku nowym samochodem marki Żuk. W 1998 roku jednostka wzbogaciła się o nowy samochód marki Lublin z przeznaczeniem do ratowania drogowego.
29 lipca 2007 roku były zorganizowane obchody powstania ochotniczej Straży Pożarnej w Trzciance i właśnie wtedy naszej jednostce został nadany sztandar oraz przekazany nowo karosowany samochód gaśniczy marki STAR 266.
„Naród żyje, dopóki żyje jego tradycja i pamięć”, dlatego należy wykorzystywać każdą okazję, aby podkreślać postawy ludzi godne naśladowania i pamięci. W okresie II wojny światowej Ochotnicza Straż Pożarna w Trzciance była schronieniem dla partyzantów, którzy pod przykrywką doskonalenia sprawności pożarniczej ćwiczyli sprawność w walce z okupantem. Oddany tej sprawie był obecny patron szkoły-Piotr Kulasiński. Także w chwili obecnej nasza jednostka sumiennie i z poświęceniem bierze udział w akcjach ratowniczych przy pożarach, wypadkach samochodowych, zagrożeniach ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych zdarzeniach i klęskach żywiołowych. OSP w Trzciance z powodzeniem kultywuje także tradycje i obyczaje ludowe, biorąc czynny udział we wszystkich imprezach kulturalnych, patriotycznych jak i w kościelnych organizowanych w gminie, powiecie i parafii.
W chwili obecnej jednostka skupia w swoich szeregach 35 członków i systematycznie się rozwija zarówno jeśli chodzi o wyposażenie, wyszkolenie, mobilność, jak i zaangażowanie ich członków.
Historia jednostki to również historia ludzi, którzy ją tworzyli. Z zachowanych dokumentów i przekazów druha Jana Ragajsina, który przez 45 lat pełnił funkcję naczelnika, wynika, że pierwszym prezesem i naczelnikiem jednostki był Franciszek Karłowski i funkcję tę pełnił przez kilka pierwszych lat istnienia jednostki. Od połowy lat 50. do roku 1977 prezesem jednostki był Rowiński Jan, następnie przez dwa lata funkcję tę pełnił Pągowski Tadeusz. Od 1981 do 1987 prezesem jednostki był Zając Stanisław. Kolejne dwuletnie kadencje funkcję prezesa jednostki pełnili kolejno Kurowski Eugeniusz, Sztorc Wacław, Kulesza Jan. W 1994 roku na prezesa wybrano Jana Zdziarstka, który funkcję tę pełnił do 2001 roku. W 2002 roku na prezesa wybrano Bogdana Zdziarstka, który funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego. W chwili obecnej zarząd jednostki tworzą również: Ragajsin Jan – naczelnik, Deptuła Sławomir – skarbnik, Rafał Rowiński – gospodarz, Damian Jechna – sekretarz.
W związku z obchodzoną 90. rocznicą powstania naszej jednostki, pragnę podkreślić zaangażowanie moich kolegów druhów strażaków w akcjach, w których bierzemy udział - obserwując bezpośrednio, kiedy niosą pomoc potrzebującym, kiedy dobro innych jest dla nich ważniejsze niż własne. Niech mi będzie wolno podziękować im za ich bezinteresowność, za ich ofiarną pracę na rzecz mieszkańców, za godne zastępowanie naszych poprzedników.
 
Odznaczenia, podziękowania
Z okazji 90-lecia działalności na rzecz bezpieczeństwa i promocji powiatu wyszkowskiego starosta Bogdan Pągowski wręczył dh. Bogdanowi Zdziarstkowi przyznany OSP w Trzciance medal Za zasługi dla Powiatu Wyszkowskiego. 
Z okazji jubileuszu Komendant Powiatowy PSP w Wyszkowie st. bryg. mgr inż. Marek Krassowski wystosował list gratulacyjny, który odczytał i przekazał mł. bryg. Marek Krzyżański.
Podziękowania, życzenia, gratulacje i okolicznościowe prezenty przekazali również: dyr. PSP im. Piotra Kulasińskiego Honorata Pękul, radne miejscowości Trzcianka Jadwiga Uchal i Jadwiga Wyszyńska, sołtys wsi Trzcianka Elżbieta Kulesza i sołtys wsi Ojcowizna Agnieszka Ponichtera. W wystąpieniach okolicznościowych, patronujący uroczystości, starosta powiatu wyraził głęboki szacunek dla służby pożarniczej i złożył serdeczne życzenia strażakom ze Trzcianki, gratulując im tak doniosłego jubileuszu.
Wójt Gminy Mieczysław Pękul wraz z Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Jackiem Zalewskim przekazali piękną statuetkę w postaci wozu bojowego, dziękując za współpracę z samorządem gminnym i ZOGOSP w Brańszczyku.
Wójt odniósł się do dewizy strażackiej „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”: - „Bogu na chwałę”, bo to imperatyw płynący z głębi serca, a „ludziom na pożytek”, bo tak trzeba. Patrząc z perspektywy 90 lat, tu w Trzciance strażacy zawsze byli na czele. I wtedy, gdy powstawała szkoła, bo budowniczowie to głównie strażacy, i wtedy, gdy budowano remizę. Wszystko to działo się w czynie społecznym. Przez te wszystkie lata zawsze można było liczyć na strażaków. Dlatego też dziś, w tym uroczystym i wyjątkowym dniu, chciałbym wam za to wszystko podziękować. Za to, że jesteście, że można na was liczyć i służycie swoim działaniem, dając dobry przykład.
Wójt zapowiedział również, że będzie odnawiana trzciankowska remiza, która wymaga bardzo gruntownego remontu i kolejne rocznicowe uroczystości strażackie będą mogły odbywać się już we własnej siedzibie.
Prezes dh Bogdan Zdziarstek podziękował wszystkim za obecność i życzenia: - To miłe, że państwo zauważacie tę naszą społeczną działalność. Mam także obowiązek wspomnieć, że dzisiejsze obchody 90-tej rocznicy powstania OSP w Trzciance są współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Po odprowadzeniu sztandarów i złożeniu meldunku o zakończeniu oficjalnej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek i okolicznościowy tort. To doniosłe wydarzenie stało się też przyczynkiem do zabawy do późnych godzin nocnych z Zespołem Muzycznym „Marzenie”, a wiele osób życzyło Strażakom i sobie doczekania stulecia – już za 10 lat.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość