BRAŃSZCZYK: Gmina wypłaci wieloletniej sekretarz ponad 73 tysiące złotych

Powiat

BRAŃSZCZYK: Gmina wypłaci wieloletniej sekretarz ponad 73 tysiące złotych

30.07.2020
autor: Elżbieta Borzymek
Wyrokiem sądu z 16 lipca 2020 r. Urząd Gminy w Brańszczyku ma wypłacić zwolnionej 17 stycznia 2019 r. wieloletniej sekretarz gminy Danucie Chmielewskiej ponad 73 tysiące złotych z odsetkami z tytułu odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy.
 
17 stycznia 2019 r. Danuta Chmielewska, przez 28 lat sekretarz gminy, z którą wójt Wiesław Przybylski zawarł porozumienie, na mocy którego zrezygnowała ze stanowiska sekretarza i w grudniu 2018 r. została kierownikiem Referatu ds. Oświaty, Kultury i Spraw Organizacyjnych w Urzędzie Gminy w Brańszczyku, otrzymała wypowiedzenie z pracy z rąk swojej następczyni – sekretarz gminy Elżbiety Paziewskiej.
Należy dodać, że zwolniona kierownik, a była sekretarz gminy, dwa lata wcześniej uzyskała prawa emerytalne. Zdaniem pracodawcy, ponieważ została zwolniona, nie należała jej się ani odprawa emerytalna, ani nagroda jubileuszowa po 45 latach pracy. 
– Pani była sekretarz ma prawo odwołać się do sądu – mówił wtedy w rozmowie z NW wójt Wiesław Przybylski. 
Danuta Chmielewska poszła za jego radą i zwróciła się sądu. 16 lipca został ogłoszony wyrok. Sąd Rejonowy w Ostrołęce uznał jej roszczenia wobec Urzędu Gminy Brańszczyk o odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. 
W wyroku napisano, że sąd:
 
„3. Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy Brańszczyk w Brańszczyku na rzecz powódki Danuty Chmielewskiej, kwotę 37.713,60 zł (trzydzieści siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) brutto, tytułem odprawy emerytalnej, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia zapłaty, oddalając w pozostałym zakresie roszczenie odsetkowe;
4. Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy Brańszczyk w Brańszczyku, na rzecz powódki Danuty Chmieiewskiej kwotę 25.142,40 zł (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote czterdzieści groszy) brutto, tytułem nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 lutego 2020 roku do dnia zapłaty, oddalając w pozostałym zakresie roszczenie odsetkowe;
5. Zasądza od pozwanego Urzędu Gminy Brańszczyk w Brańszczyku, na rzecz powódki Danuty Chmielewskiej kwotę 7.622,29 zł (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy), tytułem zwrotu kosztów postępowania, w tym kwotę 4.050,00 złotych, tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego,
6. Wyrokowi w punkcie trzecim, co do należności głównej – w części, tj. co do kwoty 6.285,60 złotych brutto – nadaje rygor natychmiastowej wykonalności”.
SPECTRUM 2022
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość