BRAŃSZCZYK: Dwudzieste absolutorium

Powiat

BRAŃSZCZYK: Dwudzieste absolutorium

05.07.2018
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Mieczysław Pękul otrzymał 20. absolutorium (niemal jednogłośnie, przy 1 głosie wstrzymującym się). Na sesji 27 czerwca przedstawił szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 r. Za najważniejsze uznał kierunki inwestowania: systematyczną rozbudowę kanalizacji, budowę i remonty świetlic, by każda wieś miała, gdzie się spotykać oraz dobry plan zagospodarowania przestrzennego (w Turzynie powstaje nowy magazyn, coraz więcej wydawanych jest pozwoleń na budowę domów).  
 
- Architektem tego budżetu była pani skarbnik Ewa Mróz – zaznaczył na wstępie Mieczysław Pękul, dodając, że za jego wykonanie odpowiadają wójt i urzędnicy.
Dochody zostały wykonane w wys. 33.877.662 zł (97,5% planowanych), w tym bieżące 33.734.292 zł (97,7% planowanych). Z podatków i opłat gmina miała 9.149.428 zł (z podatków od osób fizycznych 2.235.396 zł, od osób prawnych 2.675.600 zł, prawie 4 mln zł z CIT i PIT – rokrocznie ta kwota wzrasta, bo spada bezrobocie). Część oświatowa subwencji ogólnej to kwota 6.282.164 zł, teoretycznie powinna wystarczyć na gminną oświatę, ale ze względu na przyjętą przez gminę politykę oświatową, m.in. nielikwidowanie małych szkół, wydatki na oświatę były prawie dwukrotnie wyższe (zabrakło ok. 5 mln zł). Poważną pozycję w dochodach stanowią rządowy program 500 + 
– 6.177.606 zł oraz  inne świadczenia rodzinne 3.355.922 zł.    
W większości pieniądze w gminnym budżecie są „znaczone”, czyli przeznaczone na wskazane cele (takie jak oświata, pomoc społeczna, administracja).
Jak zauważył wójt, cieszy to, że pojawiają się pieniądze, które można przeznaczyć na inne cele. – Trzeba wszystko robić, żeby było ich jak najwięcej – zaznaczył –  więcej będzie na cele gminy. Ta kwota od 2008 r. systematycznie wzrasta z 4.650.554 zł w 2008 r. do 9.149.428 zł, zaplanowanych na 2018 r. – W tym roku i poprzednim nie podnosiliśmy podatków, wzrost jest dzięki dobrej działalności w gminie, która przynosi dobre efekty (chodzi o centrum Lidla, w tym roku w Turzynie  powstaje kolejny magazyn – EB) – dodał wójt.
Wydatki zostały wykonane w wys. 32.825.453 zł (92% planowanych), w tym bieżące 29.483.589 zł, majątkowe  w wys. 3.361.863 zł (planowane – 4.340.919 zł), w efekcie zamiast planowanego deficytu w wys. 976.393 zł, powstała nadwyżka – 1.052.209 zł.
Wójt szczegółowe przedstawił wszystkie wykonane w minionym roku inwestycje. 
Kończąc swoje wystąpienie, podziękował za pomoc, za współpracę w realizacji budżetu, szczególnie pani skarbnik, radnym i sołtysom.
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
RZĄŚNIK: Dotacje od gminy

RZĄŚNIK: Dotacje od gminy

Od 15 maja w Urzędzie Gminy będą przyjmowane wnioski mieszkańców o udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, to m.in.: oczyszczalnie ścieków, pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, kotły gazowe, olejowe, na paliwo stałe. 
zobacz więcej
DŁUGOSIODŁO: Bezpieczny senior

DŁUGOSIODŁO: Bezpieczny senior

Wyszkowscy policjanci ruchu drogowego i prewencji spotkali się z seniorami z Klubu Seniora „Jutrzenka” w Jaszczułtach. Było to spotkanie profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa seniorów.  
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Ile kosztuje promocja wójta (?), gminy (?)

BRAŃSZCZYK: Ile kosztuje promocja wójta (?), gminy (?)

Z odpowiedzi wójta Wiesława Przybylskiego na interpelację radnego Jana Domalewskiego wynika, że wójt wziął we własne ręce politykę informacyjną gminy.  Informacja jest potężnym narzędziem i można ją wykorzystać w dobrym celu – budowania wizerunku gminy – uważa wójt. I aby była taka, z której będzie zadowolony, płaci gmina.
zobacz więcej
SOMIANKA: Księgozbiór filii bibliotecznej przejmie szkoła

SOMIANKA: Księgozbiór filii bibliotecznej przejmie szkoła

Radni na sesji 27 maja zdecydowali o likwidacji Filii Bibliotecznej w Woli Mystkowskiej z dniem 31 sierpnia 2016 r. Księgozbiór filii zostanie przekazany do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w tej samej miejscowości. Mają na tym skorzystać czytelnicy, który będą mieli dogodniejszy dostęp do książek, bo biblioteka szkolna ma być dużej czynna. Sprzęt i wyposażenie filii przejmą GOK oraz ZS.
zobacz więcej