BRAŃSZCZYK: Czym dalej w las, tym gorzej nam wychodzi...

Powiat

BRAŃSZCZYK: Czym dalej w las, tym gorzej nam wychodzi...

12.10.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Jeden z radnych zgłosił na ostatniej sesji nadzwyczajnej kilka swoich uwag. Apelował, aby sesje i komisje, jeśli nie obwiązują zakazy związane z pandemią, odbywały się stacjonarnie, a ich terminy były takie, by wójt mógł w nich uczestniczyć do końca i odpowiadać na pytania radnych. Jeśli sesja czy komisja jest online, radni powinni mieć włączone kamerki. 
 
Obrady sesji nadzwyczajnej 30 września, odbywającej się zdalnie, prowadził wiceprzewodniczący rady gminy Paweł Szydlik. Sesja trwała ponad dwie godziny, chociaż porządek obrad był krótki. Niestety, pojawiły się problemy techniczne, co znacznie wydłużyło obrady. 

To inna dyskusja, inny przekaz

Radny Andrzej Skłucki apelował, nie pierwszy już raz, by sesje i komisje, jeśli to możliwe i bezpieczne, odbywały się stacjonarnie: – Po raz setny lub enty powtórzę prośbę, w sytuacji, kiedy nie mamy locdownu, powinniśmy spotykać się na żywo. Na komisji wczoraj (29 września – EB) spotkaliśmy się stacjonarnie, dzisiaj robimy hecę z obrad Rady Gminy Brańszczyk, spotykamy się online. Na poprzednim posiedzeniu, przy bardzo rozbudowanym porządku obrad – komisje były online, sesja była online. Jeśli nie mamy ograniczeń co do spotykania się, apeluję o rozsądek – do urzędu, do pani sekretarz, pana wójta, pani przewodniczącej, pana przewodniczącego Pawła Szydlika – o spotykanie się stacjonarnie. Jest to inna dyskusja, jest inny przekaz. Dziś sesja nadzwyczajna – miało być szybko, krótko i na temat. Siedzimy już prawie 2 godziny przy tak małym porządku obrad. Przy takich problemach technicznych... Mam wrażenie, że czym dalej w las, tym gorzej nam to wychodzi. 
– Dla poważnego traktowania przez nas funkcji radnego – dodał – apeluję o to, żebyśmy mieli kamerki włączone na sesji, zwyczajnej czy nadzwyczajnej, wtedy widać, kto jest, kogo nie ma, gdzie jest.

Gdzie jest pan wójt?

– Jest sesja nadzwyczajna, brakuje nam pana wójta – kontynuował radny Andrzej Skłucki. – Chcielibyśmy zadać parę pytań, poprosić pana wójta o wyjaśnienie – pana wójta nie ma. Myślę, że nie jest to nieuzasadnione zapytanie do pana przewodniczącego: gdzie jest pan wójt? Czy pan wójt ma jakieś spotkanie? Prosiłbym o odpowiedź pana przewodniczącego.
– Wójt poinformował mnie, że musi w tym momencie wyjechać na spotkanie w związku m.in. z wszelkiego rodzaju dotacjami, spotkanie poza gminą Brańszczyk – odpowiedział Paweł Szydlik.–  Z racji przedłużających się problemów technicznych ze strony dostawców oprogramowania pan wójt nie mógł już dłużej być. Oczywiście był na sesji, rozmawiał z nami.
– Z drugiej strony, nie chcąc tłumaczyć nikogo, bo oczywiście pan wójt odpowie na pytanie, bo padło tylko jedno pytanie podczas nieobecności do pana wójta. Pan wójt na nie na najbliższej sesji odpowie – kontynuował wiceprzewodniczący rady. – Ale oczywiście wójt nie ma obowiązku być na sesji, tak jak nie ma obowiązku być na komisji przed sesją nadzwyczajną  – wyjaśnił. – To są wszystko kwestie do ustalenia. Wiadomo, coś się przedłuża, jest taka możliwość, wybiera się spotkanie. Tym bardziej, jeśli to chodzi o kwestie budżetowe, na pewno państwo wybaczycie panu wójtowi – zwrócił się do radnych.
Radny Piotr Deptuła sprostował, że zadał dwa pytania: jedno dotyczące toalety w Brańszczyku, drugie promenady nad Bugiem. – Umowa została podpisana, a my dzisiaj zmieniliśmy uchwałę budżetową i nie bardzo wiem, skąd się znajdą środki na opłacenie tej umowy – wyjaśnił.

Poradne czy nieporadne?

Andrzej Skłucki przedstawione tłumaczenie nieobecności wójta uznał za nieporadne, bo termin sesji nadzwyczajnej można tak ustalić, dostosować do kalendarza wójta, żeby wójt był obecny. 
- Ja sobie wypraszam takie stwierdzenia „nieporadne działania” – replikował Paweł Szydlik. –  Bo przepraszam bardzo, ale z całym szacunkiem, nieporadne to są państwa pytania na sesji, bo jest online, o rzeczy, o które w każdej chwili można się dowiedzieć w gminie. Zapraszam bardzo serdecznie.
SPECTRUM 2022
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość