BRAŃSZCZYK: Czy idziemy we właściwym kierunku?

Powiat

BRAŃSZCZYK: Czy idziemy we właściwym kierunku?

11.06.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Wiesław Przybylski na Facebooku gminy zachęca do zapoznania się z „Raportem o stanie gminy za 2020 rok”, który jest opublikowany na stronie internetowej gminy. – Z grubsza omówiłem to, co jest w raporcie, zasygnalizowałem najważniejsze rzeczy – mówił wójt. Raport liczy 118 stron, ilustrowany jest zdjęciami, zawiera wiele tabel, podsumowań, więc rzeczywiście trudno byłoby go zanalizować dogłębnie w ciągu 11 minuty, bo tyle trwa wypowiedź wójta. Jednak mocno dziwi, że zabrakło chociażby krótkiej informacji o sytuacji gminnej oświaty czy poziomu wykonania gminnych inwestycji zaplanowanych przecież na ok. 15 mln zł.
 
– Raport omawia wszystkie istotne zagadnienia, jakie miały miejsce w 2020 r. – mówił wójt Wiesław Przybylski. – Podsumowuje nasze najważniejsze działania, dokonania, aby mieszkańcy mogli się zorientować, jaka sytuacja jest w gminie, co ważnego się działo. 
Krótko streścił dokument, który ma obowiązek przedstawić opinii publicznej przed sesją absolutoryjną. 
– To był dla nas rok trudny, rok walki z pandemią – kontynuował. – Jako społeczność daliśmy sobie z tym bardzo dobrze radę. Ta sytuacja nas zintegrowała.
- Spadło znacząco, o 32%, zadłużenie gminy, wynosi tylko 4 mln 200 tys. zł – podkreślił. – Nie braliśmy nowych kredytów i pożyczek. Spłacaliśmy zadłużenie, co daje nam szansę, że w przyszłości będziemy mogli podejmować jakieś ważne inwestycje. 
- Udało się pozyskać z rządowego funduszu dróg samorządowych środki na budowę dwóch ważnych dróg – w Trzciance i Dudowiźnie. Na kilka ważnych inwestycji z I i II tarczy pozyskaliśmy prawie 5 mln zł – wymieniał – takich jak stacja uzdatniania wody w Udrzynie, będziemy budować przydomowe oczyszczalnie ścieków, boisko przy szkole w Białymbłocie, drogę do szkoły, remizę strażacką.
Do ważnych dla gminy projektów, bo poprawi jakość powietrza, zaliczył wymianę źródeł ciepła w 100 gospodarstwach domowych, której koszt to ponad 2 mln zł.  
- Rozpoczęliśmy modernizację oczyszczalni ścieków w Udrzynku na ponad 6 mln zł – dodał. – Dostaliśmy dofinansowanie na ponad 5 mln zł z WFOŚi GW w formie preferencyjnej pożyczki, z której pokryjemy koszty tej inwestycji. 
- Mimo że inwestycje przesunęły się nam na przyszły rok, to jednak pod względem inwestycyjnym to jest ważny rok – ocenił Wiesław Przybylski – ponieważ sporo inwestycji wykonaliśmy w ramach budżetu obywatelskiego. To jest fundusz sołecki, z którego wykonaliśmy sporo dużych inwestycji, np. chodnik w Nowym Brańszczyku, oświetlenie ulic w Turzynie czy Białymbłocie. Wiele świetlic zostało doposażonych, place zabaw. Tutaj zdobyliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ok. 50 tys. zł. Do wielu zadań zgłaszanych przez mieszkańców dołożyliśmy z budżetu gminy, żeby mogły być zrealizowane. To jest znacząca kwota – kilkaset tysięcy zł. To pokazuje, że dla nas jest bardzo ważne to, co państwo chcą. 
- Rozwija się współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi – zaznaczył. – Wspieraliśmy wszelkie pozytywne inicjatywy społeczne, obejmując je patronatem, dofinansowując, żeby życie społeczne toczyło się mimo pandemii.
- Czas pandemii to był czas, kiedy szkoły nie działały – odniósł się do sytuacji w oświacie. – Podjęliśmy działania, żeby wspierać uczniów i nauczycieli w pracy zdalnej (na zakup laptopów, tabletów, bezpłatny internet gmina pozyskała 135.000 zł). 
Do ważnych inwestycji ubiegłego roku wójt zaliczył m.in. 3 drogi – w Trzciance, Dudwiźnie i Porębie-Zastruże, położenie nowej podłogi w sali gimnastycznej w szkole w Białymbłocie, przygotowanie projektów na budowę chodników, a także wykonanie koncepcji kładki pieszo-rowerowej przez Bug do Kamieńczyka. – Chcemy w tym roku wykonać projekt, żeby w przyszłości kładkę wybudować – dodał. –– To będzie inwestycja o ogromnym znaczeniu dla rozwoju turystyki regionalnej. 
- Wspieramy remizy strażackie, strażaków, pomagamy pisać wnioski – wymieniał kolejne działania. – Strażacy pozyskali 231 tys. zł na różne inwestycje m.in. remont i rozbudowę remizy w Trzciance. Stan surowy został zakończony. Chciałbym się pochwalić, udało nam się tę inwestycję wykonać jeszcze po niższych kosztach. W tej chwili ceny poszły bardzo w górę, koszt byłby dwukrotnie większy. Remizę chcemy otworzyć w przyszłym roku na Dzień Strażaka,
- Zachęcałbym do zapoznawania się z raportem – kończył swoje facebookowe wystąpienie Wiesław Przybylski. Zapraszał do udziału w debacie nad raportem  oraz przekazywania swoich opinii do urzędu gminny: – Co się podoba, co się nie podoba, czy idziemy we właściwym kierunku?
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Trzeciomajowy koncert (foto)

BRAŃSZCZYK: Trzeciomajowy koncert (foto)

Piękny koncert „Niepodległej ballady i pieśni” w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja dali w Brańszczyku Arleta Lemańska i Wojciech Bardowski. Jako support wystąpili Monika Andrzejewska i akompaniujący jej Kamil Pałubiński, zwycięzcy II Powiatowego Przeglądu Pieśni Legionowej, którzy w dniach 12-13 maja będą reprezentować powiat podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Legionowej w Zielonce. 
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: LWG przywrócone medialnemu światu

BRAŃSZCZYK: LWG przywrócone medialnemu światu

Miesięcznik LWG jest dobrem wspólnym mieszkańców Gminy Brańszczyk – napisała w petycji o przywrócenie „Lokalnych Wieści Gminnych” na stronę ww.branszczyk.pl
Maryla Puścian, była dyrektor Gminnego Domu Kultury po tym, jak archiwum miesięcznika znikło ze strony internetowej gminy. „Historii Gminy Brańszczyk nie można usunąć jednym kliknięciem” – napisali w piśmie do obecnego dyrektora GDK członkowie Klubu Zjednoczenie Aktywnych Radnych. Interwencja okazała się skuteczna – jeszcze tego samego dnia, 25 marca, Archiwum LWG było znowu dostępne na stronie internetowej gminy.
zobacz więcej
SOMIANKA: Z okazji Święta Niepodległości

SOMIANKA: Z okazji Święta Niepodległości

Gminny Ośrodek Kultury w Somiance z okazji Święta Niepodległości zorganizował konkurs plastyczny pt. „Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie!”. Wpłynęło 85 pięknych, kolorowych prac. Można je oglądać na wystawie w GOK w Somiance.
zobacz więcej
ZABRODZIE: Promocja książki Antoniego Gawińskiego

ZABRODZIE: Promocja książki Antoniego Gawińskiego

Stowarzyszenie „Bractwo Zabrodzkie” zaprasza na promocję książki Antoniego Gawińskiego „Mimochodem i Ukradkiem (świat za oknem)” - 8 września, godz. 18, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkowie.
zobacz więcej