BRAŃSZCZYK: Cztery konkursy rozstrzygnięte, 3 unieważnione

Powiat

BRAŃSZCZYK: Cztery konkursy rozstrzygnięte, 3 unieważnione

23.03.2021
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Wiesław Przybylski cztery konkursy, ogłoszone 15 lutego przez gminę na zlecenie realizacji zadań publicznych w 2021 roku, rozstrzygnął, a trzy unieważnił. Dotacje z budżetu gminy po 2.000 zł otrzymają na realizację zgłoszonych zadań wybrane w konkursach organizacje i stowarzyszenia.  
 
Zarządzeniami wójta z 19 marca br. w konkursie z zakresu:
 
- wspieranie i kultury fizycznej pod nazwą „Realizacja przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Brańszczyk” (1 oferta) – 2.000 zł na turniej e-sportowy „Stork Esport Tournament 2021” otrzyma Stowarzyszenie Bocian KRiS z Brańszczyka,
 
- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pod nazwą „Przeprowadzenie działań integracyjno-animacyjnych w społeczności lokalnej” (1 oferta) –2.000 zł na zadanie „Tradycje i obyczaje w naszej okolicy” otrzyma Kółko Rolnicze „Porębianki” z Poręby, 
 
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą „Pobudzanie, wspieranie postaw obywatelskich i patriotycznych, w tym edukacja kulturowa utrwalająca i pielęgnująca dziedzictwo w budowaniu lokalnej tożsamości” (2 oferty) – 2.000 zł na zadanie „Ocalić od zapomnienia” otrzyma Stowarzyszenie Klub Seniora „Turzyńska Seniorada” z Turzyna (odrzucono ofertę stowarzyszenia z Nowego Dworu)
 
- ochrona i promocja zdrowia pod nazwą „Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia  oraz wspieranie idei honorowego krwiodawstwa” wpłynęła 1 oferta –  2.000 zł na zadanie „Krwi nie zastąpi żaden lek – mobilne akcje krwiodawstwa w gm. Brańszczyk”  otrzyma Oddział HDK Legion Porębska Kropelka Legionu z Poręby.
 
Natomiast konkursy na realizację zadań publicznych z zakresu: ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności, a także turystyki i krajoznawstwa wójt unieważnił.
„Podstawą unieważnienia otwartych konkursów ofert  jest niezłożeni żadnej oferty przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” – czytamy w informacji wójta z 19 marca br.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość