BRAŃSZCZYK: Będzie rozbudowa stacji w Udrzynie

Powiat

BRAŃSZCZYK: Będzie rozbudowa stacji w Udrzynie

28.05.2021
autor: Elżbieta Szczuka
Firma „Bartosz” Spółka Jawna z Białegostoku za 1.740.450 zł wykona rozbudowę stacji wodociągowej w Udrzynie. 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Udrzyn wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Udrzyn, Udrzynek, Tuchlin, Stare Budy i Nowe Budy” – etap I – stacja wodociągowa wpłynęła 1 oferta w wys. 1.740.450 zł brutto. Gmina na sfinansowanie tego zadanie zaplanowała 1.900.000 zł.  Okres realizacji zamówienia – 120 dni.
 
Rozbudowa polega na:
powiększeniu pomieszczenia chlorowni, rozdzielni elektrycznej, wydzieleniu toalety, remoncie istniejącego budynku pompowni wraz ze zmianą wyposażenia techniczno-instalacyjnego oraz docieplenie i wymianę stolarki drzwiowo-okiennej. Istniejący budynek stanowi prostopadłościenną bryła z dachem jednospadowym oraz zadaszeniami wejść. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in.: 
- wykonanie wykuć w posadzce pod fundamenty oraz kanalizację i wpusty podłogowe,- wykonanie wykuć w ścianach fundamentowych pod przepusty instalacyjne,
- wykonanie fundamentu pod zestaw hydroforowo-pompowy (pompy II0),
- wykonanie instalacji kanalizacyjnych wewnętrznych (poziomy kanalizacyjne),
- uzupełnienie wykuć w posadzce,
- wykonanie ścian wewnętrznych,
-wymurowanie kanałów wentylacyjnych,
- docieplenie dachu,
- wymiana pokrycia dachu z instalacją wywietrznika i wentylatora,
- wykonanie obróbek blaszanych,
- montaż drabinki awaryjnej (wejściowej) na dach,
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
- wykonanie izolacji pionowych na ścianach fundamentowych,
- docieplenie i otynkowanie ścian fundamentowych,
-docieplenie i otynkowanie ścian zewnętrznych,
- wykonanie instalacji odgromowych,
- montaż zestawu hydroforowo-pompowego (wg proj. instalacyjnego),
- wykonanie instalacji wodociągowych wraz z uzbrojeniem węzła WC (wg proj. instalacyjnego),
- wykonanie instalacji technologicznych (wg proj. technologicznego). 
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
BRAŃSZCZYK: Upowszechniamy historię Białegobłota (foto)

BRAŃSZCZYK: Upowszechniamy historię Białegobłota (foto)

Stowarzyszenie Inicjatywa Białebłoto we współpracy z PSP im. Papieża Jana Pawła II w Białymbłocie zorganizowało spotkanie z Jackiem Żukowskim, pracownikiem naukowym UW, etnografem, etnologiem, pasjonatem kultury ludowej oraz Piotrem Karsznią, rysownikiem, twórcą murali, autorem książek, znawcą historii militarnej, regionalistą. Była to interesująca lekcja historii dla każdego, i młodego, i dorosłego słuchacza, opowiedziana przez pana Jacka i namalowana przez pana Piotra. 
zobacz więcej
SOMIANKA: Wiosenne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego (foto)

SOMIANKA: Wiosenne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego (foto)

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ulasku, pod kierunkiem katechetki, przygotowali montaż słowno- muzyczny „Wiosenne spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego”, który adresowany był do uczniów naszej szkoły i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Wyszkowie.
zobacz więcej
BRAŃSZCZYK: Dwunaste familijne pożegnanie lata (foto)

BRAŃSZCZYK: Dwunaste familijne pożegnanie lata (foto)

Mieszkańcy DPS w Brańszczyku oraz ich rodziny i zaprzyjaźnione DPS-y  uczestniczyli 14 września w dwunastym już „Familijnym Pożegnaniu Lata”. Na ich ubraniach można było dostrzec różne motywy kwiatowe. Nie bez przyczyny – mieszkańcy, którzy w tym roku odwiedzili ogród botaniczny, są już teraz pewni: - U nas jest piękniej. Nawet nasza trawa jest bardziej zielona. Nie mówiąc o kwiatach. 
zobacz więcej
RZĄŚNIK: Radni jednomyślnie za absolutorium

RZĄŚNIK: Radni jednomyślnie za absolutorium

Wójt Paweł Kołodziejski na sesji 21 lipca uzyskał wotum zaufania i absolutorium za 2020 rok, za czym głosowali wszyscy radni obecni na sesji. 
zobacz więcej