BRAŃSZCZYK: Andrzej Skłucki nowym przewodniczącym rady gminy (FOTO)

Powiat

BRAŃSZCZYK: Andrzej Skłucki nowym przewodniczącym rady gminy (FOTO)

10.05.2024
autor: Sylwia Bardyszewska, fot. Urząd Gminy Brańszczyk
Andrzej Skłucki nowym przewodniczącym Rady Gminy Brańszczyk. Na wiceprzewodniczących radni wybrali Sławomira Gałązkę i Joannę Szydlik.
 
Uroczysta sesja inaugurująca kadencję 2024-2029 odbyła się we wtorek 7 maja. Rozpoczęła ją Jadwiga Wyszyńska – radna najstarsza wiekiem. 
Zaświadczenia o wyborze radnym i wójtowi Wiesławowi Przybylskiemu wręczyła przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Anna Bauer. Przypomnijmy, że do Rady Gminy Brańszczyk na kadencję 2024-2029 wybrani zostali: Adam Błoński, Paweł Bralewski, Sławomir Kazimierz Gałązka, Joanna Grażyna Klimek, Sławomir Kraszewski, Grzegorz Kruszewski, Grzegorz Kulesza, Waldemar Pakieła, Andrzej Zdzisław Rosiński, Andrzej Skłucki, Michał Stankiewicz, Joanna Szydlik, Jadwiga Uchal, Marlena Wóltańska, Jadwiga Wyszyńska.
- Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim wyborcom, mieszkańcom za wybranie mnie na to zaszczytne stanowisko - po ślubowaniu powiedział Wiesław Przybylski. - Będę dokonywał wszelkich starań, żeby jak najlepiej sprawować tę funkcję dla dobra mieszkańców, wszystkich mieszkańców, żeby nasza gmina rozwijała się jak najlepiej, żeby wszystkim nam żyło się dobrze. Będę się troszczył o bezpieczeństwo, o jakość życia dla wszystkich mieszkańców.
Jedynym kandydatem na przewodniczącego rady był Andrzej Skłucki. - Mam 47 lat. Zdobyłem wykształcenie w kierunki technika leśnika, następnie kontynuowałem naukę, uzyskując tytuł licencjata z zarządzania kryzysowego w administracji lokalnej. Kolejnym etapem mojego kształcenia było uzyskanie tytułu magistra z administracji publicznej – przedstawił się. - Mam żonę, dwóch wspaniałych synów. Jako mąż i ojciec rozumiem potrzeby i aspiracje rodziny, co umożliwi mi wrażliwe podejście do kwestii społecznych. Moja ścieżka zawodowa rozpoczęła się w 1996 r. od pracy w Nadleśnictwie Wyszków, gdzie zdobyłem cenne doświadczenie. Następnie pracowałem w sektorze prywatnym, gdzie poszerzyłem swoje perspektywy i umiejętności zarządcze. Obecnie jestem zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie. Od 2010 r. bez przerwy mam przyjemność pełnić zaszczytną funkcję radnego Gminy Brańszczyk. Jako przewodniczący chciałbym opierać się na wartościach solidarności, profesjonalizmie i zaangażowaniu w rozwój naszej małej ojczyzny. Chciałbym zaznaczyć, że z tej różnorodności nowej rady, gdzie mamy 10 nowych radnych pod względem wiekowym, doświadczenia zawodowego czerpać jak najwięcej korzyści. Obiecuję pracować wspólnie ze wszystkimi radnymi dla dobra naszej gminy i poprawy warunków życia naszych mieszkańców.
W tajnych wyborach rada gminy swojego przewodniczącego wybrała jednogłośnie. - Daliście mi kredyt zaufania. Obiecuję ciężko pracować, zapraszam do współpracy wszystkich radnych, ze wszystkich komitetów wyborczych, sołtysów. Będę otwarty na rozmowy, propozycję. Myślę, że ten kredyt zaufania spłacę w 100%. Będę się starał, żeby praca z samorządem, panem wójtem układała się pomyślnie. 
W wyborach wiceprzewodniczących rady zgłoszono trzy kandydatury: Joanny Szydlik, Sławomira Gałązki i Michała Stankiewicza. Kandydaci zaprezentowali się:
Joanna Szydlik: Mam 53 lata. Jestem żoną, mamą, babcią. Jestem 9 lat sołtysem. Mam dyży kontakt z ludźmi, słucham ludzi. Staram się pomagać ludziom. 
Sławomir Gałązka: 66 lat. Emeryt, ojciec, dziadek. W samorządzie od początku, od 1990 r., cztery kadencje przewodniczący. Byłem również przewodniczącym różnych komisji. Byłem również radnym w sejmiku województwa ostrołęckiego, gdy jeszcze istniało. Mam więc doświadczenie samorządowe. Chciałbym współpracować z przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, ze wszystkimi radnymi, sołtysami, mieszkańcami. Starać się reagować na bieżąco na wszystkie potrzeby. Również chciałbym współpracować z panem wójtem, skarbnik, panią sekretarz, wszystkimi urzędnikami. 
Michał Stankiewicz: Mam 48 lat. Jestem mieszkańcem miejscowości Dalekie-Tartak. Od 5 lat jestem przewodniczącym naszego osiedla. Jestem mężem, ojcem. Pracuję jako pocztowiec w Poczcie Polskiej. Wyrażam gotowość do współpracy ze wszystkimi radnymi, z sołtysami, z panem wójtem, wszystkimi pracownikami urzędu.
W tajnym głosowaniu radni zdecydowali, że wiceprzewodniczącymi będą: Sławomir Gałązka - uzyskał 8 głosów i Joanna Szydlik – 11 głosów. Na Michała Stankiewicza zagłosowało 7 radnych. 
Sesję zakończył wójt Wiesław Przybylski: - Za nami pierwsza, bardzo ważna sesja nowo wybranej Rady Gminy Brańszczyk. Gratuluję radnym wyboru na tę zaszczytną funkcję. Gratuluję Andrzejowi Skłuckiemu wyboru na przewodniczącego. Mimo że jest tak dużo komitetów w radzie, wybór został dokonany jednogłośnie, co daje nadzieję, że będziemy współpracować dla dobra mieszkańców. Gratuluję wiceprzewodniczącym. Po raz pierwszy mamy sytuację, że mamy przewodniczącego z Białegobłota, wiceprzewodniczących z Poręby i Brańszczyka. Reprezentowane są trzy okręgi, trzy parafie. Chciałbym zagwarantować, że będę dokładał wszelkich starań, żeby współpracować ze wszystkimi, pracować dla dobra wszystkich. Moje hasło z wyborów „Razem twórzmy naszą przyszłość” stało się aktualne. Dołożę wszelkich starać, żebyśmy to robili razem. Będę otwarty na wszelkie państwa uwagi i sugestie.
Nina Wiśniewska -ados
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość