BRAŃSZCZYK: Absolutorium przegłosowane

Powiat

BRAŃSZCZYK: Absolutorium przegłosowane

04.07.2017
autor: Elżbieta Borzymek
Wójt Mieczysław Pękul na sesji 30 czerwca przedstawił dokładne sprawozdanie z realizacji budżetu w 2016 r. w formie prezentacji. Przy trzech głosach  sprzeciwu uzyskał absolutorium.
Dochody gminy, zaplanowane na 31 115 902 zł,  były trochę wyższe – 31 279 491 zł. Dochody majątkowe zaplanowano na 964 110 zł, wyniosły 1 163 862 zł (ponad 120%). Najwyższe dochody pochodzą z działów:  podatki i opłaty - 8 688 828 zł (prawie 28% dochodów), różne rozliczenia – 9 499 442 zł (ponad 30%), w tym: subwencja oświatowa – 6 447 875 zł, subwencja wyrównawcza ponad 2 mln zł,  równoważąca 101 615 zł, zwrot za realizację funduszu sołeckiego – 94 874 zł (– To zachęta, żeby korzystać i wydzielać fundusz sołecki – uważa wójt. – Następuje zwrot jego części od wojewody); pomoc społeczna – 8 807 045 zł, czyli ponad 28% (– To jedna trzecia budżetu, ale to pieniądze znaczone, na określone zadania – zaznaczył wójt), w tym: 4 589 282 zł na program Rodzina 500+, 3 236 999 zł – składniki rentowe i emerytalne; gospodarka komunalna i ochrona środowiska – ponad 2 mln zł, 6,6%  (m.in. za przyłącza kanalizacyjne, opłaty na gospodarkę odpadami – 539 131 zł, za dostarczanie wody 764 748 zł, oczyszczanie ścieków 483 390 zł)
Wydatki  zostały zaplanowane w wys. 31 792 095 zł, zrealizowane w wys. 29 571 773 zł, w tym bieżące 26 642 334 zł (93,78), inwestycyjne 2 929 439 zł (86,62% planowanych). Najwięcej kosztowała oświata – 10 531 445 zł (ponad 35% wszystkich wydatków), pomoc społeczna – 9 497 435 zł (ponad 32%),  gospodarka komunalna – 2 712 808 zł (w tym 1 431 335 zł Zakład Gospodarki Komunalnej), administracja publiczna 2 747 602 zł (urząd gminy 2 747 602 zł, rada gminy 131 166 zł, promocja gminy 135 453 zł), transport i łączność 1 634 884 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 721 281 zł (2,4%; GDK 347 000 zł, Gminna Biblioteka 174 000zł, rozbudowa skansenu w Brańszczyku 78 101 zł)). – Wydatki majątkowe nie były za wysokie, 10% wydatków budżetu, ze względu na niemożność pozyskania środków z zewnątrz. Trzeba poszukiwać dofinansowania – zaznaczył wójt. – Rok 2017 powinien być lepszy (ruszyły nabory na projekty unijne). 
Szkoły podstawowe kosztowały 6 112 115 zł, oddziały przedszkolne w szkołach 558 300 zł, przedszkola 789 250 zł. – Płacimy też za dzieci, które korzystają z przedszkoli w Somiance, Wyszkowie, Pułtusku, Białymbłocie – dodał wójt. 2 420 354 zł kosztowały gimnazja, ponad 200 000 zł stołówki szkolne. 
 
Główne inwestycje 
 
- drogi: powiatowa Nowa Wieś – Porządzie 270 000 zł, ul. Brzozowa w Brańszczyku 116 105 zł, transportu rolnego w Przyjmach 228 527 zł, w Trzciance (od remizy do lasu) ponad 513 000 zł (- Przydałby się chodnik, ale nie wystarczy pasa drogowego, trzeba rozmawiać z mieszkańcami – przyznał wójt), gościniec jaszczułtowski 160 000 zł, 
- bariery na skarpie nad Bugiem 13 000 zł (już 19 ukradziono),  
- wiaty przystankowe 14 000 zł (w Brańszczyku, Budach, Białymbłocie), 
- remonty na drogach gminnych 145 714 zł, 
- chodnik Poręba-Kocęby – Dudowizna (1 300 m.b.) za  1 224 174 zł. Zgodnie z porozumieniem z 2008 r. chodnik zbudował marszałek(MZDW).  – Inwestycja bardzo solidnie wykonana. Robi wrażenie – ocenił wójt.
- dla OSP: w Porębie dach - 65 000 zł, I etap budowy remizy w Białymbłocie, dach  w Nowych Budach ponad 28 000 zł; wykorzystany był fundusz sołecki, duży wkład własny pracy strażaków
- inwestycje w szkołach: remonty korytarzy w Trzciance 57 000 zł, Nowych Budach 28 000 zł, Brańszczyku 39 998 zł, Porębie 44 000 zł, Białymbłocie 53 688 zł 
- inwestycje związane z gospodarką ściekową: 211 163 zł. 
- świetlica w Budykrzu ponad 85 000 zł, siłownia na powietrzu w Porębie (trzy urządzenia), remont parkingu przy Urzędzie Gminy 126 000 zł, dotacja dla szpitala na remont oddziału intensywnej terapii w Wyszkowie 197 376 zł. 
- Tak pokrótce wygląda realizacja budżetu gminy 2016 r. – zakończył wójt. . –  Wykonano dużo pracy, dużo mniejszych inwestycji. Planowany był deficyt 600 000 zł, jest nadwyżka budżetowa 1 000 700 zł. Zadłużenie ponad 5 000 000 zł, ale w 2011- 2012 r. było ponad 10 mln zł.  Zadłużenie bezpieczne, możemy myśleć o kolejnych inwestycjach w następnym roku.
Mieczysław Pękul podziękował pracownikom urzędu, za dobrą współpracę powiatowi wyszkowskiemu. 
Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie, wnioskowała o absolutorium. Przewodniczący rady Andrzej Gałązka podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację budżetu, szczególnie urzędnikom. W głosowaniu za przyjęciem sprawozdania nie głosowało dwóch radnych obecnych na sali, pozostali byli za. Przeciwko absolutorium zagłosowało troje radnych:  Jan Domalewski, Stanisław Bralewski i Ewa Wielgolaska.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość