Zobaczyli bank od środka i zyskali 100.000 zł… (foto)

Od czytelników

Zobaczyli bank od środka i zyskali 100.000 zł… (foto)

12.05.2017
autor: Beata Sierzan
W ramach wieloletniej współpracy, po raz kolejny grupa młodzieży z I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie: Paweł Gościniak, Dawid Sieńkowski, Piotr Kuga i Rafał Getka oraz Hubert Zieliński z Zespołu Szkół w Długosiodle, pod opieką nauczyciela podstaw przedsiębiorczości Beaty Sierzan, uczestniczyła w jednodniowych praktykach w Narodowym Banku Polskim. Praktyki odbyły się w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości – programu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
Młodzież miała możliwość zweryfikowania swoich wyobrażeń o zawodzie bankowca i pozyskania informacji m.in. o pracy analityka, kontrolera oraz przyjrzenia się pracy w dziale obsługi klienta.
Zaciekawieni uczestnicy warsztatów byli najbardziej zafascynowani pracą w sortowni, która - jak sami stwierdzili - jest obarczona ogromną odpowiedzialnością. Uznali to za swego rodzaju zaszczyt, gdyż część pracowników z wieloletnim stażem nigdy tam nie była. Widzieli, jak przeliczane są monety oraz banknoty. To trudna i mozolna praca. Banknoty o nominale 100 zł w paczkach po 100.000 zł były pakowane do worków – w każdym z nich łącznie 2.000.000 zł. Jeszcze nigdy nie widzieli tylu pieniędzy, chociaż panie z banku powiedziały, że taki widok już na nich nie robi wrażenia.
Młodzież pracowała także w dziale analiz ekonomicznych. Dowiedziała się, że NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.
Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen. Do głównych obszarów działalności należą: prowadzenie polityki pieniężnej, działalność emisyjna, rozwój systemu płatniczego, zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski, obsługa Skarbu Państwa, działalność edukacyjna i informacyjna.
Ponadto, NBP podejmuje działania służące upowszechnianiu wiedzy ekonomicznej, m.in. dzięki udostępnianiu informacji na stronie internetowej www.nbp.pl oraz poprzez działalność Portalu Edukacji Ekonomicznej. (www. nbportal.pl).
Młodzież powitała Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP Ewa Waszkiewicz. Pani dyrektor zachęcała i zapraszała do podjęcia staży i pracy po ukończonych studiach, nie tylko ekonomicznych. Na koniec uczestnicy praktyk otrzymali upominki i 100.000zł – brykiet zmielonych banknotów. 
Cały czas młodzież mogła liczyć na koordynatorów ze strony NBP Artura Kowalika i Ilony Belty.
Wszyscy byli zdania, żetakie projekty jak Dzień Przedsiębiorczości są potrzebne, ponieważ sprzyjają podejmowaniu decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej oraz zawodowej.Część uczniów, biorących udział w warsztatach, należy do Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości. Wiedza zdobyta w NBP na pewno przyda im się na kolejnych spotkaniach.
Dzień Przedsiębiorczości umożliwił uczniom bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży, unaocznił im także związek pomiędzy wykształceniem i karierą zawodową, motywując uczniów do zainteresowania się nauką i samokształceniem. A co najważniejsze, pozwolił porównać wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością i je zweryfikować.
Oprócz NBP licealiści pracowali także w lokalnych instytucjach i firmach. Akcję tę młodzież oceniła bardzo pozytywnie, nie był to dla nich ,,dzień bez szkoły” - lecz dzień zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności.
Dyrekcja, Uczniowie oraz Szkolny Koordynator składają serdeczne podziękowania za możliwość udziału młodzieży w Dniu Przedsiębiorczości, za cenne wskazówki oraz przekazaną wiedzę.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość