Zespół Szkół nr 3: Erasmus+ na Malcie

Od czytelników

Zespół Szkół nr 3: Erasmus+ na Malcie

25.08.2023
autor: Sylwia Ludwikowsk, koordynator Projektu ERASMUS+
W ramach Programu Erasmus+ uczniowie oraz nauczyciele kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie uczestniczyli w praktykach zagranicznych oraz różnych formach doskonalenia zrealizowanych dzięki funduszom europejskim. Projekt „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2023 r.” był finansowany w całości ze środków Unii Europejskiej. Grupa 26 uczniów w zawodzie technik ekonomista, rachunkowości, informatyk, programista realizowała 3-tygodniowe staże, natomiast 4 nauczycieli kształcenia zawodowego uczestniczyło tzw. job shadowing oraz kursie specjalistycznym na Malcie.
Głównym celem projektu było podniesienie umiejętności i kwalifikacji uczniów, wsparcie ich w zdobywaniu umiejętności zawodowych, a także kluczowych umiejętności niezbędnych do funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, tj. posługiwanie się językiem angielskim oraz funkcjonowanie w środowisku wielokulturowym. Uczniowie kierunków IT zdobywali wiedzę edycji audio, obróbki dźwięku, drukowania 3D, cyberbezpieczeństwa, marketingu cyfrowego i inne. Uczniowie kierunków ekonomicznych wykonywali pod okiem pracowników maltańskich zadania związane z obsługą programów finansowo-księgowych, logistycznych, podejmowali działania marketingowe.
Wyjazd łączył również elementy kulturowe i rekreacyjne. St. Julian i okolice codziennie zaskakiwały swoimi urokami, niezwykłymi widokami, architekturą i przepiękną wodą w Morzu Śródziemnym. Uczniowie uczestniczyli w bogatym programie kulturowym tj. wycieczka po Valleccie, rejs statkiem na wyspy Gozo, Comino, opłynięcie wybrzeża statkiem oraz poznawali ciekawe miejsca zlokalizowane w pobliżu St. Julian. Dla każdego z nich dużym doświadczeniem była zarówno 3-tygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem.
Wyjazd pozwolił uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne zakupy w sklepie, transport). Zdobyli nowe doświadczenia, poznali realne warunki pracy za granicą. Była to dla nich szkoła życia. Stali się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nich zaczęła rozważać nawet pracę za granicą lub studia. Uczniowie otrzymają zaświadczenia ukończenia staży zawodowych, Europass Mobilność. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nich jak i ich opiekunów, którzy starali się im pomagać w każdej sytuacji. Koordynatorkami projektu w ramach ZS nr 3 były Sylwia Ludwikowska i Grażyna Witkowska.
Równie wielkim wyzwaniem było uczestnictwo nauczycieli kształcenia zawodowego w tzw. job shadowing i kursie specjalistycznym. Dwóch nauczycieli ekonomistów doskonaliło swoje umiejętności zawodowe, obserwując maltańskich pracowników w miejscu pracy (tzw. job shadowing) oraz dwóch nauczycieli kształcenia zawodowego IT uczestniczyło w kursie specjalistycznym z marketingu cyfrowego.
Uczniowie, jak i nauczyciele kształcenia zawodowego, są wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.
Organ prowadzący, tj. Urząd Marszałkowski w Warszawie corocznie wyraża zgodę na udział naszej szkoły w Programie ERASMUS+, za co również dozgonnie jesteśmy wdzięczni.
Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość