Zakończenie roku szkolnego w „Koperniku” (foto)

Od czytelników

Zakończenie roku szkolnego w „Koperniku” (foto)

24.06.2017
autor: CEZiU "Kopernik"
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w CEZiU „Kopernik” była zwieńczeniem pracy uczniów i pracowników szkoły. Przybyli na nią szczególni goście: członek zarządu rady powiatu Krystian Pędzich, dowódca 11 Samodzielnej Drużyny Mazowieckiej Obrony Terytorialnej Mariusz Ragajsin, dyrektor Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu Maria Gajewska, młodszy inspektor Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie Zbigniew Zięcina, przewodnicząca rady rodziców Marzena Ciemerych.
Po serdecznym powitaniu dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska w swoim przemówieniu dokonała podsumowania roku szkolnego, zwracając uwagę na realizowane liczne projekty, programy edukacyjne i przedsięwzięcia, w których uczestniczyli uczniowie i nauczyciele. Przybliżyła również liczne sukcesy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 i życzyła bezpiecznych wakacji i odpoczynku. Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego Elwira Fecowicz, która w imieniu uczniów podziękowała dyrekcji i nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży. Symbolem wdzięczności były kwiaty złożone na ręce dyrekcji. W dalszej części uroczystości zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uczniowie w następujących kategoriach: 
  • średnia ocen 4,75 i wyżej: Paweł Rejnuś kl II LBa, Tomasz Rećko kl II LBa, Krzysztof Czarnecki kl II TE, Aleksandra Ciemerych kl I TL, Piotr Skalik kl II TPSa
  • średnia ocen od 4,5 do 4,74: Sylwia Wróbel kl III TL, Kacper Kogut-Maliszewski kl III TIN, Piotr Tworzewski kl III TIN, Karol Składanek kl I TPS, Paulina Bonius kl I TL, Piotr Jaczewski kl I TI, Damian Chrzumnicki III TE, Ilona Sieńkowska III TS, Olga Radecka I LB
  • frekwencja 100%: Patryk Bartosiak kl I TE, Krzysztof Czarnecki kl II TE, Mateusz Dobrzeniecki kl II TE, Tomasz Szczesny kl III TE
  • średnia 5,0 i wyżej z przedmiotów zawodowych: Mateusz Ciemerych kl I TI  średnia 6,0, Piotr Jaczewski kl I TI średnia 6,0, Dominik Królikowski kl I TI średnia 6,0, Michał Pędzich kl I TI średnia 6,0, Łukasz Skoczylas kl I TI średnia 6,0, Jakub Turek kl I TI średnia 6,0, Michał Pawłowski kl TI średnia 5,5, Krzysztof Czarnecki kl II TE średnia 5,2, Monika Sardaryan kl II TL średnia 5,0, Piotr Tworzewski 5,38, Jakub Puławski kl III TIN średnia 5,25, Adrian Cieśluk kl III TIN średnia 5,25, Kacper Kogut- Maliszewski kl III TIN średnia 5,0, Klaudia Gałązka kl I TS średnia 5,0, Karol Składanek I TPS średnia 5,0
  • sportowiec roku: Wiktoria Walaszek kl II LBb
  • postawa i zaangażowanie wynikające z wypełniania obowiązków wynikających z Regulaminu Klas Mundurowych:
- klasa I LBP: Daniel Bajorek, Przemysław Białołusz, Bartłomiej Bober, Cezary Jadacki, Kamila Soliwoda, Zofia Skoczeń, Aleksandra Wróbel
- klasa II LBPa: Mateusz Bala, Tobiasz Borek, Izabela Dąbrowska, Izabela Groszyk, Anita Jasińska, Emilia Kądziela, Sebastian Klusek, Kamil Laska, Tomasz Rećko, Dawid Rzemek, Robert Stańczak, Mariusz Sulich
- klasa II LBPb: Klaudia Kujawska, Paweł Pobudkiewicz, Laura Pytlak, Piotr Rekus, Daniel Tymiński, Wiktoria Walaszek

Tradycyjnie na zakończenie roku szkolnego uczniowie klas mundurowych otrzymali awanse na uczniowskie stopnie młodszego kadeta, kadeta i starszego kadeta.
Uroczystość prowadzili Aleksandra Ciemerych i Kacper Siwek.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Wsparcie dla seniorów

Wsparcie dla seniorów

Masz więcej niż 70 lat, w trudnym czasie epidemii chcesz zostać w domu i potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń na specjalną infolinię 22-505-11-11 lub skontaktuj się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkowie: tel. 29-742-59-21 w godzinach 8-16. Pracownicy ustalą, kto i w jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.
zobacz więcej
Zakończenie roku szkolnego w CEZiU Kopernik (FOTO)

Zakończenie roku szkolnego w CEZiU Kopernik (FOTO)

25 czerwca CEZiU Kopernik zakończyło rok szkolny 2020/2021. O godz. 9 uczniowie spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa, dyplomy za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, za udział w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.
zobacz więcej
Przemoc wobec starszych – bolesne tajemnice

Przemoc wobec starszych – bolesne tajemnice

- to hasło lokalnej kampanii społecznej realizowanej w 10 gminach województwa mazowieckiego, w tym w gminie Wyszków, przez Fundację Projekt Starsi i współfinansowanej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Dodatkowe działania w ramach projektu to specjalistyczne szkolenie z superwizją dla pracowników systemu pomocy społecznej oraz spotkanie edukacyjne z osobami starszymi, które w Wyszkowie odbyło się z seniorami zrzeszonymi w Domu Dziennego Pobytu Senior.
zobacz więcej
Nowe przepisy wycinki drzew

Nowe przepisy wycinki drzew

17 czerwca weszły w życie zmiany ustawy o ochronie przyrody. Wycinka drzew w lesie jest możliwa wyłącznie na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji wydanej przez organ sprawujący nadzór nad gospodarką leśną. 
zobacz więcej
Zitcom
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.