Zakończenie roku szkolnego w CEZiU Kopernik (FOTO)

Od czytelników

Zakończenie roku szkolnego w CEZiU Kopernik (FOTO)

30.06.2021
autor: CEZiU "Kopernik"
25 czerwca CEZiU Kopernik zakończyło rok szkolny 2020/2021. O godz. 9 uczniowie spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa, dyplomy za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, za udział w zawodach sportowych oraz konkursach przedmiotowych.
 
O godzinie 9.45 rozpoczęła się oficjalna część zakończenia roku szkolnego, w której wzięli udział wyróżnieni uczniowie i trójki klasowe.
Podczas uroczystości podsumowano pracę społeczności szkolnej, zostały wręczone nagrody za wysokie osiągnięcia w nauce oraz pożegnano uczniów klas trzecich Szkoły Branżowej I Stopnia. 
Dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska w przemówieniu krótko przedstawiła działania w roku szkolnym i życzyła wszystkim odpoczynku w wakacje. Głos zabrały również przewodnicząca Rady Rodziców Monika Bieżuńska i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Monika Koczara, które podziękowały dyrekcji, nauczycielom i pracownikom za owocną roczną pracę.
Uczeń III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia Adrian Kaczyński, w imieniu uczniów kończących szkołę, podziękował dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za współpracę, opiekę i wsparcie podczas trzech lat nauki. Uczniom klasy trzeciej wielozawodowej została zadedykowana piosenka, którą wykonali Weronika Fedorczyk i Michał Murza.
Uczniowie klas mundurowych przygotowali dla dyrektor Grażyny Kalinowskiej niespodziankę. Przeprowadzili za panią dyrektor krótki quiz wiedzy klas mundurowych.
W dalszej części uroczystości zostali nagrodzeni książkami i dyplomami uczniowie w następujących kategoriach:
 
Nagroda Starosty - uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce:
Karolina Borek
Michał Deluga
Daria Pękul
Bartosz Durka
Uczniowie wyróżnieni świadectwem z czerwonym paskiem:
Wiktoria Cichowska
Gabriela Książak
Paulina Głowacka
Oliwia Wierzchoń
Patrycja Królik
Magda Biernacka
Kacper Śledziak
Monika Koczara
Karolina Samsel
Milena Staśkiewicz
Klaudia Telak
Zuzanna Leder
Dawid Stosio
Uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5
Weronika Deptuła
Patrycja Kowalska
Sebastian Bordon
Dawid Katner
Jacek Siedlarczyk
Natalia Kowalczyk
Magda Wójcik
Olga Jusińska
Kinga Winczewska
Nagrody i dyplomy otrzymali również finaliści międzyszkolnego e-sportowego turnieju MCE Showndown 2021: 
Dawid Bloch
Jakub Pajka
Bartek Bieżuński
Mateusz Sośnicki
Marcin Rębała
Spotkanie podsumowujące rok szkolny zakończyło się występem Wiktorii Fedorczyk i Michała Murzy.
 
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość