Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

Od czytelników

Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

23.08.2017
autor: Adam Mickiewicz, wicedyrektor dyrektor szkoły
W roku 2017 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego realizowany jest kolejny już projekt finansowany z funduszy europejskich (PO WER) pt. „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”. Jak nazwa wskazuje, jego adresatem jest kadra pedagogiczna. Beneficjenci, tj. ogółem 25 nauczycieli, wezmą udział w dwutygodniowych, zagranicznych wyjazdach edukacyjnych, głównie o charakterze językowym – do Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
Największa grupa, tj. 17 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących udała się na początku sierpnia 2017 roku do głównego angielskiego ośrodka akademickiego w Oxfordzie, gdzie doskonaliła swe kompetencje językowe i pedagogiczne. 
W okresie wakacyjnym troje nauczycieli w Niemczech pogłębiło znajomość języka i kultury naszego zachodniego sąsiada na kursach w Berlinie i Monachium. Stanowi to niewątpliwie nawiązanie do realizowanej od lat współpracy międzyszkolnej ze szkołą w Niemczech. 
Nieco później, tj. w lutym 2018 roku czworo nauczycieli języka angielskiego uda się na Wyspy, by odbyć wielodniowy kurs o charakterze językowo-edukacyjnym.
Warto odnotować, że wyjazdy zakładają bezpośredni kontakt z otoczeniem, w tym zamieszkiwanie u rodzin goszczących, co daje szczególnie cenne doświadczenie bezpośrednich kontaktów i weryfikacji własnych umiejętności komunikacyjnych.
Wśród oczekiwanych efektów działania spodziewamy się zarówno wzrostu umiejętności językowych nauczycieli, jak i przeniesienia na grunt polski pozytywnych europejskich doświadczeń edukacyjnych. Uczestnicy wyjazdów mają dzielić się wiedzą i doświadczeniem nie tylko z kolegami z naszej szkoły, ale i z innych placówek oświatowych. Przeprowadzenie projektu ma zaowocować przede wszystkim poprawą jakości kształcenia w ZS3 w Wyszkowie. 
Realizacja tak skomplikowanego i wielowątkowego przedsięwzięcia, pierwszego na taką skalę w szkole, adresowanego bezpośrednio do nauczycieli, wymaga wielu działań przygotowawczych (zamówienie biletów, sporządzenie stosownych umów, a na koniec szczegółowe rozliczenie) i zabiegów, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli, ale również przez obsługujących księgowo i koordynatorów z p. Sylwią Ludwikowską na czele.
Warto odnotować, iż w tym samym czasie realizowane było podobne przedsięwzięcie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych; 12 osób udało się w lipcu tego roku do Wielkiej Brytanii, co miało związek z pobytem 33-osobowej grupy uczestników 3-tygodniowego stażu dla uczniów technikum. Ogółem w wyjazdach uczestniczyć będzie 40 nauczycieli (spośród około 60 zatrudnionych) Oczywiście takie „spiętrzenie” wyjazdów stanowi poważne wyzwanie, również dla dyrekcji, która musi zapewnić realizację innych zadań szkoły, w tym rekrutacji do klas pierwszych.
Uczestnicy mają zapewnione pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem, podróżą i pobytem. Projekt finansowany jest w 100% z funduszy europejskich z programu PO WER (nb. jako szkoła korzystaliśmy już z tego programu przy realizacji innego projektu) za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Jego realizacja jest możliwa dzięki zaangażowaniu dyrekcji oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość