Z ortografią za pan brat (FOTO)

Od czytelników

Z ortografią za pan brat (FOTO)

26.02.2021
autor: ZSS w Brańszczyku
21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który przypomina nam o bogactwie różnorodności językowej i podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości.
 
Przesłaniem święta jest ochrona języków ojczystych, promowanie wielojęzyczności i podkreślanie wartości edukacji językowej. Nawiązując do tego wydarzenia, 22 lutego w Zespole Szkół Specjalnych w Brańszczyku odbył się Szkolny Konkurs Polonistyczny z TIK ,,Z ortografią za pan brat”. Konkurs skierowany był do uczniów klas IV-VIIIa. Miał na celu podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów, kształcenie umiejętności poprawnej pisowni, budzenie potrzeby znajomości zasad ortograficznych, rozwijanie ogólnej sprawności językowej, rozbudzanie zainteresowań pięknem języka ojczystego, doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej, integrację uczniów klas IV-VIII oraz zachęcanie do zdrowej rywalizacji.
Ze względu na sanitarne obostrzenia konkurs odbył się w dwóch turach. Uczniowie wykazali się dużą znajomością zasad ortografii, rozwiązując online quiz i pisząc dyktando z różnymi trudnościami oraz rozwiązując krzyżówkę ortograficzną. Zadania były dostosowane do możliwości i umiejętności poszczególnych uczniów.
Uczestnicy konkursu byli świetnie przygotowani i znakomicie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi, dlatego też komisja wyłoniła aż trzech Mistrzów Ortografii: Natalię z kl. VIIIa, Dawida z kl. VIa i Dawida z kl. IVa, którzy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy konkursu również bardzo dobrze wykonali zadania i także otrzymali nagrody rzeczowe.
Serdecznie dziękujemy Uczniom za udział w konkursie i gratulujemy!
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość