Wyszkowianka w ogólnopolskim festiwalu

Od czytelników

Wyszkowianka w ogólnopolskim festiwalu

21.04.2021
autor: Organizatorzy
W dniach 6-12 kwietnia odbyły się kwalifikacje piosenkarzy, którzy nadesłali swoje zgłoszenia do XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki lat 60. i 70. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”, który odbędzie się 2 i 3 czerwca w Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. Po raz pierwszy od wielu lat zakwalifikowała się wyszkowianka - Wiktoria Kukwa.
 
Z nadesłanych 120 zgłoszeń jury w składzie: Krzysztof Heering (wykładowca, docent Akademii Muzycznej w Warszawie), Anna Jurksztowicz (piosenkarka i producentka muzyczna), Aleksander Nowacki (lider zespołu Homo Homini, kompozytor, aranżer, realizator i producent muzyki rozrywkowej, skarbnik SAWP), Ryszard Poznakowski (kompozytor, założyciel i lider legendarnego zespołu Trubadurzy, Prezes Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP) oraz Maria Szabłowska (dziennikarka radiowa i telewizyjna) ocenili 115 podmiotów muzycznych (pozostałe były niezgodne z regulaminem festiwalu). W efekcie przesłuchań 341 utworów, jurorzy zakwalifikowali 22 podmioty muzyczne, wśród których jest 4 piosenkarzy, 4 zespoły, 2 duety i 12 piosenkarek. Zakwalifikowani piosenkarze pochodzą z różnych miejscowości. Do Wyszkowa przyjadą z Warszawy, Rzeszowa, Kielc, Konina, Bełchatowa, Opola, Poznania, ale również z mniejszych miejscowości. Do festiwalu zakwalifikowała się wyszkowianka Wiktoria Kukwa – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie.
Gwiazdą muzyczną festiwalu będzie Mateusz Mijal ubiegłoroczny zwycięzca Super Grand Prix w Wyszkowie.
Prezenterami festiwalu będą Maria Szabłowska i Ryszard Poznakowski. Na widowni zgodnie z tradycją zasiądą znakomici polscy sportowcy i ludzie kultury. 
Realizatorami muzycznymi festiwalu będą Roman Jastrzębski i dyrektor Wyszkowskiego Ośrodka Kultury Mariusz Kowalski, który jest także współorganizatorem festiwalu.
Patronat nad festiwalem objęli MKDNiS, MEiN, Biskup Łomżyński, ZAiKS, SAWP, PKOL, PZLA, ZPRP, PZK, Starosta Powiatu Wyszkowskiego i Burmistrz Wyszkowa.
Kilkanaście nagród przyzna 6 komisji – jurorów, burmistrza Wyszkowa, starosty powiatu wyszkowskiego, sportowców, organizatorów i publiczności. Wśród nich będą nagrody ufundowane przez Burmistrza Wyszkowa, Starostę Powiatu Wyszkowskiego, MKDNiS, ZAiKS, SAWP oraz wójtów gmin naszego powiatu, ale również spoza niego.
Dzień przed festiwalem odbędzie się spotkanie artystyczne, które w obecności akustyków i przy pomocy jurorów będzie bezpośrednio przygotowywać piosenkarzy do festiwalu. 
Organizator festiwalu, prezes Klubu 2012 Andrzej Rębowski ma nadzieję, że tegoroczny festiwal tradycyjnie będzie stał na wysokim poziomie i zaprasza do jego obejrzenia 3 czerwca br. – jak zawsze w Boże Ciało, w godz. 16.45 – 20.30 w przepięknym Wyszkowskim Ośrodku Kultury „Hutnik”. 
Planowany termin festiwalu może ulec zmianie w zależności od aktualnych rządowych zarządzeń sanitarno-epidemiologicznych.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom