WOS ma głos w I Liceum Ogólnokształcącym

Od czytelników

WOS ma głos w I Liceum Ogólnokształcącym

07.06.2022
autor: Organizatorzy
„WOS ma głos” - to nazwa konkursu przedmiotowego, którego pierwsza edycja odbyła się w tym roku szkolnym z inicjatywy Katarzyny Mielcarz - nauczycielki wiedzy o społeczeństwie oraz Patrycji Ogrodzińskiej – nauczycielki języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im . C.K. Norwida.
 
Konkurs został skierowany do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, a jego celem było rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wielodyscyplinarnym przedmiotem, jakim jest wiedza o społeczeństwie, zachęcenie uczniów do kształtowania postaw obywatelskich, rozwijanie krytycznego myślenia, doskonalenie umiejętności publicznych wystąpień oraz promowanie różnorodnych form współpracy pomiędzy uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Konkurs realizowany był kilkuetapowo, metodą projektu. Do udziału zgłosiło się 10 drużyn, które temat swojej prezentacji mogły wybrać z następujących: 1.Subkultury młodzieżowe – znaczenie „inności” w społeczeństwie. 2. Rola dziennikarza we współczesnym świecie. 3.Wybory - święto demokracji; jak zwiększać zainteresowanie młodzieży polityką? 4. Czy świat jest „globalną wioską”? Wpływ procesów globalizacji na życie Polaków. Młodzież najczęściej decydowała się na temat pierwszy.
I etapem konkursu były warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez Katarzynę Mielcarz, dotyczyły umiejętnego korzystania z informacji, ich selekcji, a także zdolności identyfikowania fake newsów w przekazach medialnych. Wzbogaceni o taką wiedzę uczniowie mogli przygotować swoje projekty w formie filmów, prezentacji multimedialnych, podcastów, fotoreportaży, reportaży. Liczyła się poprawność merytoryczna, oryginalność, pomysłowość ujęcia tematu, umiejętność wyrażania własnej oceny poruszanego zagadnienia. Do ścisłego finału zakwalifikowało się 6 zespołów.
31 maja w siedzibie szkoły odbył się II – rozstrzygający etap. W krótkich wystąpieniach uczniowie mówili o swojej pracy nad zadaniami, a także odpowiadali na pytania sędziów. Jury w składzie: Ewa Trzcińska, Elżbieta Borzymek i Katarzyna Mielcarz zdecydowało, że zwycięstwo należy się zespołowi z SP nr 5 w składzie: Amelia Sadkowska, Alicja Deluga, Lena Wiśniewska, Anna Szyller, Patrycja Kulus, Karolina Kwiatkowska, Dawid Żuchowski. Opiekunką uczniów była Zenona Turek. Drugie miejsce zdobyły uczennice SP nr 3 w Łochowie (opiekun Katarzyna Leśniewska): Kalina Sternicka, Katarzyna Sutkowska, Marta Budnicka. Natomiast trzecie miejsce przypadło zespołowi z SP nr 5 w składzie: Zofia Rogulska, Patrycja Lewandowska, Mikołaj Jermacz, Miłosz Fidura, Oliwia Arnal, Amelia Jasionek z opiekunem Pawłem Baranowskim. Wyróżnienia otrzymali: SP Lucynów, SP Leszczydół Stary - opiekun Michał Depta oraz SP Rybno - opiekun Lidia Groszyk. 
Nagrody dla uczestników ufundowali: POMELAC, Rada Rodziców I LO i Bank Spółdzielczy w Wyszkowie.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz osobom zaangażowanym w organizację przedsięwzięcia.
Nina Wiśniewska - kwiecień 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie
ul. gen. Wł. Sikorskiego 23/31,
07-200 Wyszków

ogłasza

Konkurs na stanowisko
PREZESA
ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI

Szczegóły konkursu, wymagania wobec kandydatów oraz tryb i termin składania ofert, a także Regulamin prowadzenia konkursu dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni (www.smspojnik.pl)

Rada Nadzorcza
Spółdzielni Mieszkaniowej
„Spójnik” w Wyszkowie

Zitcom