Uroczystość bierzmowania w parafii św. Wojciecha (FOTO)

Od czytelników

Uroczystość bierzmowania w parafii św. Wojciecha (FOTO)

13.05.2022
autor: Parafia św. Wojciecha
Ks. Biskup Janusz Stepnowski 12 maja udzielił sakramentu bierzmowania 141 naszym parafianom. 
 
Sakrament bierzmowania jest sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze, ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego. W samym obrzędzie najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Tego właśnie dokonał ks. biskup Janusz Stepnowski. 
Wcześniej zwrócił się do młodzieży, nawiązując do czytanych podczas uroczystości słów z Ewangelii wg św. Jana: Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: “Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.”  
- Chrystus zwraca nam uwagę, że chrześcijanin realizuje się przez służbę drugiemu człowiekowi. W waszym życiu też przyjdzie taki moment, że trzeba będzie coś z siebie dać - mówił ksiądz biskup, zwracając uwagę, że poświęceń wymaga bycie rodzicem, mężem, żoną. 
Młodzież niebawem “wyfrunie” z rodzinnych gniazd na studia, do pracy. - Życzę, byście mieli odwagę przyznać się, że jesteście chrześcijanami. Bądźcie wielką radością dla waszych rodziców, dziadków, dla całej parafii - zwrócił się ks. biskup do bierzmowanych.  
SPECTRUM 2022
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość