Uczniowie ZS w Długosiodle zainwestowali w swoją przyszłość

Od czytelników

Uczniowie ZS w Długosiodle zainwestowali w swoją przyszłość

02.07.2021
autor: Beata Sierzan
Wraz ze szkolnym rokiem kończy się druga tura projektu „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość”. Realizatorem projektu trwającego do 2022 roku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, jest Powiat Wyszkowski. Celem głównym jest zdobycie przez uczniów i uczennice wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do funkcjonowania na współczesnym, pełnym dynamicznych zmian rynku pracy.
 
Siedmiu uczniów i jedna uczennica ZS w Długosiodle poszerzało swoje kompetencje zawodowe, aby w przyszłości móc się realizować zarówno w roli pracownika, jak i pracodawcy we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy. Współczesny rynek pracy wymaga kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Te miękkie kompetencje młodzież kształtowała na praktycznych warsztatach realizowanych przez eksperymentowanie oraz metodą projektu z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zajęcia dodatkowo kształtowały umiejętność pracy w grupie i autoprezentacji siebie i posiadanych kwalifikacji. Niezbędny na rynku pracy jest również język angielski – w projekcie nie zabrakło też zajęć podnoszących umiejętności językowe. Dodatkowo rozwijane były umiejętności tzw. twarde – uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w zajęciach na prawo jazdy. Uczestnicy projektu zdobędą także doświadczenie zawodowe podczas staży zawodowych, które czekają na nich w wakacje. Dadzą one możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia, wynagrodzenia oraz sprawdzenia swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy i lepszego dopasowania do lokalnego rynku powiatu wyszkowskiego. Nawiązanie kontaktu z pracodawcą może zaowocować dalszą współpracą. Udokumentowany przebieg realizacji stażu i praktyk będzie mocnym punktem uczniowskich dokumentów rekrutacyjnych.
Realizacja projektu przyczynić się ma do wejścia uczniów na rynek pracy i zwiększenia zatrudnienia młodzieży z wyszkowskich szkół o kierunkach technicznych i zawodowych. Projekt „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” jest realizowany przez Powiat Wyszkowski, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
Wszystkich zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i dodatkowych kwalifikacji zapraszamy do podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół w Długosiodle (wielozawodowa) i na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zawodzie rolnik. Szczegóły na stronie http://zsdlo.superszkolna.pl/ lub pod nr telefonu 29 74 125 29.
Nina Wiśniewska
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość