wyszkowska eSkarbonka Wyszkowskie licytacje WOŚP
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

Od czytelników

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci

15.04.2018
autor: KRUS Wyszków
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS.
Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. (7-15 lat), których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą (druk dostępny w oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl) należy złożyć w najbliższej jednostce KRUS, po uprzednim wypełnieniu przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego. Dziecko otrzymuje skierowanie na turnus po uprzedniej kwalifikacji przez lekarza regionalnego inspektora KRUS do odbycia rehabilitacji we wskazanym ośrodku i zatwierdzeniu przez Dyrektora Oddziału. 
Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Dzieci są pod opieką wychowawców, którzy organizują podopiecznym zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz czas wolny od zajęć terapeutycznych.
W 2018 roku na terenie OR KRUS w Warszawie organizowane będą dwa turnusy:
1. turnus dla dzieci z wadami i chorobami narządów układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju, w terminie 24.06 -14.07.2018
2. turnus dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, w terminie od 28.06-18.07.2018
Turnusy trwają 21 dni. Rodzice nie ponoszą kosztów pobytu i dowozu dziecka na turnus rehabilitacyjny.
Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 07 maja br.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 29-743-16-12, 29-743-16-13 lub w siedzibie PT KRUS w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 4, 07-200 Wyszków.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość