Trening czyni mistrza

Od czytelników

Trening czyni mistrza

07.09.2021
autor: Agnieszka Michalik, Aneta Augustynik
W sierpniu 2021 roku grupa nauczycieli kształcenia ogólnego Zespołu Szkół nr 3 w ramach unijnego projektu POWER („Trening czyni mistrza” - zagraniczne mobilności szkolnej kadry) wyjechała na metodyczne kursy specjalistyczne:
 
„Advanced German: language, culture and history”
„Making the most of new technologies, apps and social media in the classroom”
„General English & Teaching Methodology”
„Effective Classroom Management Strategies and Ideas for teachers”
„A Language and Culture course for Teachers”
„Technology in the Classroom”
„Transformative Training”
„Outstanding Learning and Progress in Maths”
„Modern British Culture”.
Projekt został zrealizowany dzięki akceptacji organu prowadzącego Województwa Mazowieckiego i przychylności dyrekcji szkoły dyr. Adama Mickiewicza.
Duża grupa nauczycieli odbywała szkolenie metodyczne w British Language School w Brighton w dniach 15-28 sierpnia 2021r. Uczestnikami tego kursu były: Aneta Augustynik, Grażyna Cholewińska, Dorota Jaszkowska, Agnieszka Kalinowska, Sylwia Ludwikowska, Agnieszka Michalik, Dorota Nizińska, Monika Orłowska-Więch, Izabela Składanek i Izabela Zbrzeźniak.
Zajęcia prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę native speakerów. Obejmowały szkolenie w zakresie nowatorskich metod nauczania, pozwalały na doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela danego przedmiotu wraz z rozwijaniem umiejętności językowych.
Brighton to urocze miasto położone na południowym wybrzeżu Anglii, nad samym kanałem La Manche. Liczy ok. 300 tys. mieszkańców, choć w sezonie ściąga do niego wielu Brytyjczyków z całej Anglii. Poza tym co weekend przyjeżdżają tu tłumy londyńczyków szukających oddechu od wielkiego miasta. Cechą, która na pewno je charakteryzuje, jest niesamowite bogactwo kulturowe ludzi mijanych na ulicach. Można tu spotkać wielu artystów lub performerów, którzy wyróżniają się strojem, osobowością czy stylem bycia. Tym, co urzeka, jest niewątpliwie położenie miasta na łagodnych wzgórzach, których zwieńczeniem jest wybrzeże klifowe zwane Seven Sisters.
Sercem miasta jest Brighton Palace Pier – przepiękne molo zaprojektowane w roku 1884 przez Richarda. St. Georga Moore’a. Stanowi ono centrum rozrywki o długości ponad 500 metrów, na którym znajduje się ogromny salon gier, restauracje oraz wesołe miasteczko. Jest to ulubione miejsce mieszkańców i turystów.
Inne miejsca, obok których nie można przejść obojętnie, to:
- Royal Pawilion wybudowany na polecenie księcia Jerzego IV w roku 1787
- Wieża British Airways i360 – nowoczesna wieża widokowa o wysokości 162 metrów
- Akwarium Morskie Sea Life – najstarsze akwarium na świecie, bo wybudowane w 1899 roku.
Miejscem, które niewątpliwie zachwyciło polskich nauczycieli, są malownicze klify kredowe Seven Sisters. Wyrastają prosto z morza na wysokość prawie 160 metrów i zdumiewają bielą na tle szafirowo-lazurowego Kanału La Manche. 
Kształcenie kulturowe w ramach projektu POWER obejmowało także wizyty w stolicy Wielkiej Brytanii. Nauczyciele zwiedzili najznamienitsze miejsca Londynu: Buckingham Palace, Big Ben, Pałac i Opactwo Westmisterskie, St. James Park, Traffalgar Sqare, British Museum, Shakespeare Globe Theatre, a w nim przedstawienie „Sen nocy letniej” W. Szekspira, Tate Modern Gallery, Tower Bgidge. Niektórzy wybrali się też do londyńskiego Criterion Theatre na musical pt. „Amelia”.
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 Adam Mickiewicz w dniach 3-13 sierpnia 2021 r. przebywał w Berlinie. W ramach projektu edukacyjnego Power uczestniczył w zaawansowanym kursie języka niemieckiego z elementami historii. Zajęcia prowadzone były w GLS Sprachenzentrum. Łączyły doskonalenie umiejętności lingwistycznych języka niemieckiego z poszerzaniem wiedzy historycznej i wymianą doświadczeń kulturowych. Kurs był okazją do dokładniejszego poznania Berlina - jednej z ważniejszych metropolii w Europie, miasta wielokulturowego, które jednocześnie jest ważnym ośrodkiem naukowym i artystycznym.
Szkolenie, które odbyło się w ramach projektu, było niezwykle budujące. Uzupełniło wiedzę nauczycieli w zakresie metod nauczania i sposobów prowadzenia zajęć. Pozwoliło nauczycielom poszerzyć horyzonty. Praca w grupach zajęciowych oparta była na kontaktach z uczestnikami z różnych stron świata. Dawało to możliwość poznania różnych kultur i wymiany doświadczeń edukacyjnych. 
Cieszymy się, że, pomimo zaistniałej sytuacji pandemicznej, udało się szczęśliwie zrealizować założenia projektu.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.
Zitcom