Święto Szkoły w CEZiU „Kopernik” (foto)

Od czytelników

Święto Szkoły w CEZiU „Kopernik” (foto)

22.05.2017
autor: CEZiU "Kopernik"
19 maja cała społeczność szkolna CEZiU „Kopernik” uczciła postać patrona szkoły Mikołaja Kopernika.
W obchodach Święta Szkoły wzięli udział goście: starosta Bogdan Pągowski, wicestarosta Adam Mróz, przewodniczący komisji edukacji, kultury i sportu Paweł Deluga, radni rady powiatu, naczelnik wydziału edukacji Krzysztof Arbaszewski, naczelnik wydziału edukacji i spraw społecznych urzędu miejskiego Sławomir Cieślak, naczelnik wydziału rozwoju i wdrażania funduszy europejskich starostwa Ewa Ćwik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Krystyna Kurowska, przedstawiciele związków zawodowych Maciej Wójcik, Paweł Baranowski, komendant powiatowy policji insp. Michał Toporkiewicz, dyrektor Zakładu Karnego w Popowie ppłk Robert Żochowski, kierownik działu zapewniania jakości przedsiębiorstwa „Pomel” Piotr Knap, przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Ciemerych.
Uroczystość rozpoczęła się dworskim tańcem pawana w wykonaniu uczniów. Taniec przy akompaniamencie muzyki dawnej wprowadził wszystkich obecnych w nastrój epoki renesansu, w której żył i tworzył patron szkoły Mikołaj Kopernik.
W przemówieniu inauguracyjnym dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska powitała gości, przypomniała historię nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika, krótko przybliżyła sylwetkę patrona i przedstawiła liczne działania i osiągnięcia szkoły oraz podziękowała za współpracę wszystkim beneficjentom. 
Uczniowie, jak co roku, złożyli kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika. Podczas uroczystości głos zabrali starosta Bogdan Pągowski i wicestarosta Adam Mróz, którzy pogratulowali dyrekcji i uczniom sukcesów, podziękowali za pracę, kreatywność, współpracę z wieloma instytucjami i życzyli powodzenia w kolejnych działaniach.
Tradycyjnie z okazji Święta Szkoły dyrektor Grażyna Kalinowska wręczyła Copernicusy wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkoły oraz uczniom. Wyróżnionymi nauczycielami i pracownikami szkoły zostali: Łukasz Augustynik, Jarosław Ćwik, Artur Dudek, Mariola Gorczyńska, Łukasz Klepacki, Dorota Konopka, Irena Kowalska, Sylwia Kulesza, Monika Lipka, Agnieszka Nowatcińska, Danuta Przybysz, Zuzanna Rejnuś, Agnieszka Rychlicka, Paweł Suchta, Natalia Szczerba, Ewa Świdwa, Eliza Targońska, Barbara Urban.
Uczniowie otrzymali wyróżnienia w kategoriach indywidualnych i grupowej. W kategoriach indywidualnych: „Pomocna dłoń” Copernicusa dla ucznia, na którego zawsze może liczyć społeczność szkolna otrzymał Piotr Jaczewski z klasy 1TI, w kategorii „Najlepszy sportowiec” Copernicusem zostali wyróżnieni Natalia Osińska z klasy 1LBP oraz Błażej Rejnuś z klasy 2LBPa. W tym roku, w jednej kategorii grupowej „Sprawni - asertywni” Copernicusem uhonorowana została klasa 2LBPa za aktywny udział w pokazach musztry wojskowej w środowisku lokalnym i oraz godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości i świąt państwowych i okolicznościowych.
Została wręczona również statuetka „Serce za serce” przyznawana przez szkolną kapitułę osobie, która zasłużyła się swoimi działaniami na rzecz rozwoju uczniów i szkoły. Laureatem tegorocznej statuetki została Agnieszka Gołębiewska, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i szkolny doradca zawodowy w CEZiU „Kopernik”.
Uroczystość zakończyła się koncertem. Wszyscy wysłuchali muzyki dawnej i klasycznej zagranej na harfie i wiolonczeli. Zgodnie już z tradycją szkoły tego dnia rozdano przygotowane na tę okoliczność pierniki.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość