Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii

Od czytelników

Staż uczniów ZS3 w Wielkiej Brytanii

08.09.2016
autor: Monika Bereda, Kalina Kuczyńska
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) uczniowie z Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie po raz kolejny uczestniczyli w stażu zagranicznym zrealizowanym dzięki funduszom europejskim. Projekt „Zagraniczny staż w Wielkiej Brytanii kluczem do europejskiej mobilności-2016” otrzymał dofinansowanie za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Grupa 33 uczniów technikum ekonomicznego i informatycznego realizowała trzytygodniowy staż w Plymouth na przełomie czerwca i lipca.
Zajęcia prowadzone były w grupach dla obydwu specjalności zawodowych w  języku angielskim przez pracowników centrum szkoleniowo-treningowego, zlokalizowanego w centrum miasta, malowniczo położnego na wybrzeżu Kanału La Manche (dla Wyspiarzy - Kanał Angielski). Ponadto uczestniczyliśmy w kursie „Preparation for gaining employment”, dzięki któremu poznaliśmy zasady redagowania dokumentów rekrutacyjnych zgodnie  z wymaganiami angielskiego rynku pracy. Uczestniczyliśmy również w bogatym programie kulturowym tj. w  zajęciach integracyjnych i wycieczkach, m.in. do Exeter, Cawsad. 
Dla każdego z nas dużym doświadczeniem była zarówno trzytygodniowa rozłąka z rodziną, jak i pobyt w otoczeniu o odmiennej kulturze i języku. Poważnym doświadczeniem była również podróż samolotem. Warto odnotować, że nasz pobyt zbiegł się w czasie z historycznym referendum, które zdecydowało o stopniowym występowaniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Brexit).
Wyjazd pozwolił nam uwierzyć w siebie, poszerzyć wiedzę zawodową z różnych dziedzin, nabrać biegłości i śmiałości w porozumiewaniu się w języku angielskim (szczególnym wyzwaniem były codzienne kontakty z goszczącą nas rodziną). Zdobyliśmy nowe doświadczenia, poznaliśmy realne warunki pracy za granicą. Była to dla nas szkoła życia. Staliśmy się bardziej samodzielni, pewni siebie, część z nas zaczęła rozważać nawet pracę za granicą. Otrzymaliśmy zaświadczenia ukończenia staży zawodowych. Była to niezapomniana przygoda zarówno dla nas jak i naszych opiekunów (Emilii Pietrzykowskiej, Marzanny Gruszczyńskiej, Michała Łobacza), którzy starali się nam pomagać w każdej sytuacji. Koordynatorami projektu ze strony ZS nr 3 byli Sylwia Ludwikowska i Adam Mickiewicz.
Mamy nadzieję, że staż zawodowy wzbogaci nasze CV. Projekt był dla nas ogromną szansą na poszerzenie horyzontów i otworzenie się na inne kultury, religie.
Jesteśmy wdzięczni, że nasza szkoła stwarza szanse rozwoju nie tylko poprzez zdobywanie wiedzy w kraju, ale również za granicą.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość