Staż uczniów CEZiU „Kopernik” w Granadzie (foto)

Od czytelników

Staż uczniów CEZiU „Kopernik” w Granadzie (foto)

26.08.2017
autor: CEZiU "Kopernik"
25 sierpnia 20 uczniów CEZiU „Kopernik” zakończyło czterotygodniowy staż zawodowy w Hiszpanii, w ramach projektu Erasmus+ „Solidny zawód sposobem na sukces na europejskim rynku pracy”. Stażyści z technikum logistycznego, spedycyjnego, handlowego, informatycznego, elektrycznego, mechanicznego i technikum pojazdów samochodowych w trakcie praktyki zawodowej w Granadzie doskonalili umiejętności zawodowe, uczyli się języka hiszpańskiego i poznawali kulturę hiszpańską.
Młodzież mieszkała w siedzibie Europroyectos - firmy odpowiedzialnej za realizację stażu w Hiszpanii i odbywała staż w następujących firmach: logistycy i jeden spedyteor - KIABI, informatycy - PC Express, EMPE Telecomunicaciones, NO solo PC, handlowcy - Perfumeria Aromas, elektrycy - Electricistas en Granada, Electricistas Te Reparo Grupo Solik, Montajes Electricos Hermanos Plata S.L., technicy pojazdów samochodowych - Opel, Sofimotor, Taller Mecanico Jomasur Automocion. 
Uczestnicy stażu sprawdzili zdobytą w szkole wiedzę teoretyczną w praktyce, nabyli nowe umiejętności i nauczyli się organizacji pracy zespołowej w firmie oraz wykazali się dobrą komunikacją interpersonalną. Staż zawodowy był dla uczniów technikum cennym doświadczeniem zawodowym i przygotowaniem do podjęcia pracy na europejskim rynku. 
Dyrektor CEZiU „Kopernik” Grażyna Kalinowska z opiekunkami grupy wicedyrektor Natalią Szczerbą i Agnieszką Nowatcińską w trzecim tygodniu stażu zawodowego uczniów przeprowadziły wizyty monitorujące. Dyrekcja rozmawiała z uczniami i ich tutorami, obserwowała wykonywane przez młodzież zadania. Pracodawcy bardzo pozytywnie wypowiadali się o przygotowaniu stażystów do pracy, chwalili za rzetelne, profesjonalne wykonywanie powierzonych obowiązków i dobrą komunikację z pracownikami oraz klientami firm. Oceniając pracę uczniów, podkreślali, że szybko uczą się nowych zadań i są asertywni. 
Po pracy młodzież uczyła się języka hiszpańskiego i uczestniczyła w zajęciach kulturoznawczych i edukacyjnych. W czasie czterotygodniowej praktyki zawodowej zwiedziła m.in. najpiękniejsze zabytki i miejsca w Granadzie, Malagę, brytyjskie terytorium zamorskie - Gibraltar oraz stolicę Andaluzji -Sewillę. Wycieczki kulturoznawcze umożliwiły uczniom poznanie historii Hiszpanii, zwyczajów i obyczajów mieszkańców Andaluzji oraz doskonalenie języka hiszpańskiego w praktyce.
Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali wysokie oceny wystawione przez pracodawców w dzienniczkach praktyk i certyfikaty ukończenia kursu języka hiszpańskiego.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość