Od czytelników

1 / 5

Statuetki i wyróżnienia dla najlepszych maturzystów

13.07.2016
autor: Zespół Szkół nr 3
W tym roku dopiero 5 lipca dotarły do szkół świadectwa maturalne wydane przez OKE.  W ZS nr 3 w Wyszkowie w pierwszym terminie egzamin maturalny zdało ogółem niemal 81% zdających (w kraju – 79,5%). Zgodnie z tradycją szkoły w czasie uroczystości wręczono najlepszym maturzystom statuetki ze stosowną dedykacją. Firma Quad Grafics Europe ufundowała stypendium dla najlepszego maturzysty z języka angielskiego.
W czasie spotkania w szkolnej hali-sportowo widowiskowej dyr. Elżbieta Michalik przedstawiła prezentację wyników matur w ZS3 na tle województwa i kraju. Szczególnie zadowalające wyniki osiągnęły klasy 3LOI, 3LOL i 4TI (odpowiednio 96,0; 93,1 i 90,3% zdawalności). Pani dyrektor wszystkim obecnym pogratulowała uzyskania świadectwa dojrzałości, wymieniła również imiennie wszystkich wyróżniających się wynikami maturalnymi.
W imieniu młodzieży z klas niematuralnych do zebranych słowa pożegnania skierowała Izabela Prus.
W uroczystości uczestniczył Marek Gruszeczki, wicedyrektor ds. finansowych firmy Quad Grafics Europe, któremu towarzyszyła Renata Pietrzykowska, lider działu HR. Pan Gruszecki wręczył ufundowaną przez firmę nagrodę pieniężną (stypendium w wysokości 1 tys. zł) dla ucznia z najwyższym wynikiem z języka angielskiego – nagroda (wraz z okazałym dyplomem) trafiła do Piotra Karpa z kl. 4TI.
Statuetki (w postaci skrzydeł, a w przypadku podwójnych - również głowy orła) wraz z ozdobnym napisem „najlepszemu maturzyście/najlepszej maturzystce Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego - w roku szkolnym 2015/2016” wręczono w poszczególnych kategoriach następującym uczniom:
 • Błażejowi Mrozowi – matematyka, informatyka w LO
 • Piotrowi Karpowi – matematyka, język angielski, fizyka w technikum
 • Mateuszowi Sitkowi – języka angielski, geografia w LO
 • Natalii Salwin – język polski w LO
 • Julicie Piotrowskiej – język polski w technikum
 • Patrycji Madydzie – język rosyjski w LO
 • Darii Kiełczewskiej – język angielski poziom rozszerzony w LO
Statuetki za najlepsze wyniki w poszczególnych klasach przyznano:
 • Błażejowi Mrozowi, kl. 3LOI
 • Mateuszowi Sitkowi, kl. 3LOE
 • Angelice Stankiewicz, kl. 3LOL
 • Sylwii Stalmach, kl. 3LOS
 • Erykowi Wachowiczowi, kl. 4TE
 • Piotrowi Karpowi, kl. 4TI
W bieżącym roku wręczono również okolicznościowe dyplomy dla uczniów ze 100% wynikiem na egzaminie maturalnym. Dyplomy otrzymali:
 • Mateusz Sitek – język angielski, matematyka (egz. pisemne)
 • Błażej Mróz – język angielski, matematyka (egz. pisemne)
 • Olga Karasiewicz – język angielski (egz. ustny)
 • Aleksandra Ciuraj – język angielski (egz. pisemny)
 • Natalia Salwin – język polski (egz. ustny)
 • Angelika Onisk – język angielski (egz. ustny)
 • Piotr Karp – język angielski (egz. pisemny), język angielski (egz. ustny)
 • Maciej Korzeniecki – język angielski (egz. pisemny), język angielski (egz. ustny)
 • Daniel Deptuła – język angielski (egz. ustny)
 • Joanna Piwowarska – matematyka (egz. pisemny)
Po spotkaniu plenarnym młodzież udała się na – ostatnie już – spotkanie w salach lekcyjnych z wychowawcami, którzy wręczyli wszystkim świadectwa potwierdzające zdanie egzaminu dojrzałości.
Eurodock 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość