Spotkanie z „Nad Niemnem” w Leszczydole Starym (FOTO)

Od czytelników

Spotkanie z „Nad Niemnem” w Leszczydole Starym (FOTO)

26.09.2023
autor: SP w Leszczydole Starym
Narodowe Czytanie to akcja, która promuje wybitne dzieła z kanonu polskiej literatury oraz skłania do refleksji nad zawartymi w nich wartościami. W 2023 r. zwrócono uwagę na powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
 
9 września odbyło się ogólnopolskie Narodowe Czytanie, jednak przez cały czas w różnych instytucjach kulturalnych mają miejsce spotkania z tym niezwykłym utworem. W Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Leszczydole Starym 20 września do świata lektury „Nad Niemnem” zaprosiła uczniów kl. IV-VIII i nauczycieli polonistka Joanna Kozon wraz z dziewczętami z kl. V i VI. 
Widzowie mogli zapoznać się z motywami wyboru powieści E. Orzeszkowej oraz z sylwetką autorki i jej twórczością, oglądając prezentację przygotowaną przez K. Kokoszkę i F. Kucińskiego. Najważniejszą część literackiego spotkania stanowiły jednak recytacje kluczowych fragmentów książki w wyjątkowych interpretacjach: G. Rogulskiej, L. Delugi, N. Ruszczyńskiej, J. Ścisłowskiej, M. Tchórzewskiej, Z. Wyszyńskiej oraz nauczycielki języka polskiego. Na zakończenie wysłuchano pieśni, do której odniesienie znalazło się w „Nad Niemnem”. W podsumowaniu prowadząca zachęciła do przeczytania całości powieści. Wyraziła również nadzieję, że stanie się ona nośnikiem tak ważnych w życiu wartości, jak Ojczyzna, miłość, rodzina.
Tego dnia z lekturą Narodowego Czytania i jej autorką zetknęli się również młodsi uczniowie. Nauczyciele przeprowadzili pogadanki, wyświetlali prezentacje, przybliżyli tematyczne pieśni.
Dzięki tym przedsięwzięciom społeczność szkoły rozwinęła swoje kompetencje literackie, miała też możliwość obcowania z wyjątkowym dziełem i jego przesłaniem. 
 
Eurodock - maj 2024
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość