Samorządy piszą do Prezydenta RP w sprawie oświaty

Od czytelników

Samorządy piszą do Prezydenta RP w sprawie oświaty

26.12.2016
autor: Związek Miast Polskich
Pismo ogólnopolskich organizacji gmin i powiatów do Prezydenta RP z prośbą o rozważnie możliwości niepodpisywania uchwalonej przez Sejm RP ustawy Prawo oświatowe. 
Środowisko samorządowe uczestniczyło w wielu dyskusjach i spotkaniach z Panią Minister. Przedstawialiśmy na nich nasze stanowiska, wnioski z sondaży przeprowadzonych wśród miast i gmin członkowskich oraz konsultacji z ekspertami. Byliśmy w kontakcie z innymi środowiskami związanymi z edukacją. Wystąpiliśmy do Sejmu o zorganizowanie wysłuchania publicznego Prawa oświatowego, z którego zapisami się nie zgadzamy. Kiedy nasza propozycja została odrzucona, sami przygotowaliśmy wysłuchanie publiczne, w którym wzięli udział eksperci, związki zawodowe i reprezentanci prawie wszystkich środowisk oraz organizacji zrzeszających samorządy, podmioty prowadzące szkoły, kadrę kierowniczą w oświacie, rodziców, a także przedstawiciele środowisk społecznych, które od lat działają na rzecz podnoszenia jakości polskiej szkoły.
W liście zwracamy uwagę, że rozpoczęcie procesu likwidacji gimnazjów, które wymaga już teraz zasadniczych zmian w sieci szkolnej, dostosowanych przede wszystkim do nowej podstawy programowej, która wciąż nie jest znana, powinno nastąpić po ustaleniu wszystkich uwarunkowań reformy, w tym prawnych i finansowych. Tymczasem decyzje w tych kwestiach muszą być we wszystkich gminach podjęte w I kwartale 2017 roku, by mogły wejść w życie od początku nowego roku szkolnego. Naszym zdaniem, nie jest to możliwe i może spowodować negatywne konsekwencje dla polskiej oświaty oraz niedobry odbiór społeczny.

Szanowny Pan 
Andrzej DUDA 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 
W imieniu ogólnopolskich organizacji gmin i powiatów pozwalam sobie zwrócić się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie możliwości niepodpisywania uchwalonej w dniu wczorajszym przez Sejm RP ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi. 
Dziękujemy za obecność Pana Ministra Andrzeja Dery na Społecznym Wysłuchaniu Publicznym projektów tych ustaw, które zorganizowaliśmy po odmowie przeprowadzenia takiego wysłuchania przez Sejm RP. Pan Minister miał okazję zapoznać się nie tylko ze stanowiskami ogólnopolskich organizacji samorządowych, ale także innych środowisk (związków zawodowych, podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne, rodziców oraz organizacji społecznych, działających na rzecz oświaty). Popierając niektóre elementy reformy, zwłaszcza dotyczące szkolnictwa zawodowego, jesteśmy jednocześnie przeciwni nieuzasadnionej – naszym zdaniem – likwidacji gimnazjów. 
Nawet jednak, gdyby nasze argumenty w tej sprawie zostałyby uznane jako niewystarczające, niewątpliwe dla wszystkich jest to, że rozpoczęcie procesu likwidacji gimnazjów, które wymaga już teraz zasadniczych zmian w sieci szkolnej, dostosowanych przede wszystkim do nowej podstawy programowej, która wciąż nie jest znana, powinno nastąpić po ustaleniu wszystkich uwarunkowań reformy, w tym prawnych i finansowych. Tymczasem decyzje w tych kwestiach muszą być we wszystkich gminach podjęte w I kwartale 2017 roku, by mogły wejść w życie od początku nowego roku szkolnego. Naszym zdaniem nie jest to możliwe i może spowodować negatywne konsekwencje dla polskiej oświaty oraz niedobry odbiór społeczny. 
Będziemy wdzięczni za ewentualne spotkanie z naszymi przedstawicielami w tej sprawie, jeśli Pan Prezydent uznałby, że informacje powzięte przez Pana Ministra A. Derę powinny zostać uzupełnione przez naszych przedstawicieli. 
Pragniemy przedstawić nasze stanowiska, poparte konsultacjami w gminach i miastach, szkołach, radach rodziców i wśród nauczycieli, w tym kadry kierowniczej szkół, a także środowiskach społecznych, które od lat działają na rzecz podnoszenia jakości polskiej szkoły. Stanowiska te są znane, dostępne w większości w Rządowym Centrum Legislacyjnym, a także zgromadzone w sposób uporządkowany, w jednym miejscu, na stronach internetowych naszego Wysłuchania: http://www.miasta.pl/aktualnosci/spoleczne-wysluchanie-publiczne-w-sprawie-oswiaty oraz http://debata.edu.pl. 
W imieniu ogólnopolskich organizacji samorządowych,
Andrzej Porawski, Sekretarz Komisji Wspólnej Rządu i ST
Marek Olszewski, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i ST

Husqvarna 2023
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość