Rajd „Start” otrzymał imię hm. Andrzeja Zaorskiego

Od czytelników

Rajd „Start” otrzymał imię hm. Andrzeja Zaorskiego

23.09.2019
autor: Organizatorzy
W słoneczny wrześniowy weekend podwyszkowskie lasy zapełniły się żądnymi przygód harcerzami. Stało się to za przyczyną XIX Harcerskiego Rajdu „Start!”, który w dniach 13 – 15 września odbył się w okolicach Zabrodzia i Łochowa. 14 września Rajdowi „Start” zostało nadane imię hm. Andrzeja Zaorskiego.
 
Uczestnicy (w zdecydowanej większości członkowie Hufca Wyszków) przebyli przez trzy rajdowe dni na własnych nogach ok. 40 km. Motywem przewodnim i celem imprezy było poznawanie różnych dziedzin, wokół których harcerze z całej Polski koncentrują swoją codzienną służbę, nazywanych harcerskimi specjalnościami. Wśród niełatwych rajdowych wyzwań były takie, jak m.in. konstruowanie kosmicznych rakiet z plastikowych butelek (latały naprawdę wysoko!), kierowanie ruchem drogowym, przekradanie się przez leśne gęstwiny, prezentowanie dorobku niestandardowych artystów czy udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym pilarzom. 
Sobotni wieczór był dla wszystkich czasem refleksji i zadumy przy obrzędowym ognisku. Nostalgiczne chwile rozświetlały gwiazdy, będące tematem przewodnim kominkowych rozważań. Tego wieczora rajdowi „Start” zostało nadane imię harcmistrza Andrzeja Zaorskiego (1). Przy blasku ognia, wraz z grupą Rdzewiejących Niezbędników (2), wspominaliśmy zmarłego kilka lat temu druha Jędrka, który przez lata był i nadal pozostaje dla wielu harcerskim autorytetem. 
Rajd zakończyliśmy w niedzielę mszą, wspólnym podsumowaniem i apelem w malowniczym otoczeniu kompleksu pałacowego w Łochowie.
Serdecznie dziękujemy Starostwu Powiatu Wyszkowskiego za pieniądze na wyżywienie i transport uczestników, Wydziałowi Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego za sponsorowanie nagród oraz Stacji Paliw Horex w Łączce za darowiznę na cele organizacyjne. Pragniemy również podziękować wszystkim „starym” harcerzom, których wkład w zachowanie międzypokoleniowego charakteru rajdu „Start” jest nieoceniony.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!

1 Dh Andrzej Zaorski był komendantem Hufca ZHP „Rój Promienistych” w Wyszkowie (1981-82), na zawsze przyjacielem wyszkowskich harcerzy. Podczas nauki w wyszkowskim liceum ogólnokształcącym należał do 13 Żeglarskiej Drużyny Harcerskiej im. Leonida Teligi. Był jednym z inicjatorów grupy Rdzewiejące Niezbędniki i jej dobrym duchem. Zginął tragicznie 20 kwietnia 2013 roku. Został pochowany na cmentarzu na Nadgórzu.
2 Rdzewiejące Niezbędniki, byli harcerze i instruktorzy, od 1998 do 2013 roku organizowali Harcerski Rajd „Start”.
ASF - 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.