Rachunek sumienia. Być przyzwoitym, rozumieć

Od czytelników

Rachunek sumienia. Być przyzwoitym, rozumieć

02.12.2017
autor: Marek Giziński
To, że każdy z nas uważa się za przyzwoitego i rozumnego człowieka, nie ulega wątpliwości, zatem nie powinna stanowić problemu chwila autorefleksji, czy zgodnie z obowiązującymi regułami i standardami, tak w istocie jest.
Na początek kilka stwierdzeń typu „oczywista oczywistość”.
Fundamentami każdej zorganizowanej społeczności – państwa są: system zasad – prawo – Konstytucja oraz system ekonomiczny – gospodarność. Warunkiem zaś postępu jest szeroko rozumiany rozwój świadomości tj. oświaty, nauk technicznych, przedsiębiorczości.
Fundamentem zaś w relacjach międzyludzkich są przykazania Dekalogu z nadrzędnym chrześcijańskim przesłaniem: szanuj bliźniego swego jak siebie samego.
Czy zatem znam i rozumiem, na jakich fundamentach – zasadach opiera się moje państwo. Czy je akceptuję? Czy popieram tych, co je niszczą, czy ich przeciwników? Czy jest mi to obojętne? Czy znam historię swojego kraju, czy potrafię ocenić – zrozumieć przyczyny jego wzlotów i upadków? Czy przypadkowym jest związek pomiędzy rozwojem a otwartością kraju bądź regresem a zamykaniem się w ramach narodowościowo-wyznaniowych?   
Czy destrukcja, łamanie prawa w I Rzeczypospolitej, skutkujące dumnym, a w zasadzie durnym, „Polska nierządem stoi”, przyczyniało się do upadku czy rozwoju?
Czy znam i rozumiem, na czym polega ekonomia – gospodarność? Skąd się biorą pieniądze?
Kto je realnie wpłaca do państwowej kasy, a kto nie , kto z nich korzysta? Czy rządzący czynią słusznie, przeznaczając większość środków na cele socjalne – rozdawnictwo, nie na rozwój przedsiębiorczości, w tym świadomości ekonomicznej? Czy dostrzegam analogie w gospodarce domowej (skala mikro) a państwowej (skala makro)? Kogo doceniam w gospodarce np. domowej: bardziej tych, co powiększają budżet, czy tych, co tego nie czynią (pomijam dzieci i osoby niepełnosprawne)?  
Czy w relacjach międzyludzkich akceptuję wystąpienia typu „zdradzieckie mordy”, czy uważam je za słuszne? Za szczere czy też za hipokryzję uważam ubolewanie kilku polityków
rządzącej partii nad „traceniem pozycji” w UE przez D. Tuska, czy też nawoływanie do „łapanki k… i złodzieja” (czyt. przeciwnika politycznego „Gazety Polskiej”) z jednoczesnym składaniem życzeń świątecznych przez autorów akcji? Czy za szczere i słuszne uważam obchodzenie blisko 100. miesięcznicy smoleńskiej? Czy uważam, że msza św. z tej okazji jest de facto przykrywką dla wiecu politycznego, czy też jest odwrotnie? Czy akceptuję hasła pogromów przeciwników politycznych z jednoczesnymi hasłami i akcesoriami (krzyże) wiary, czy też nie? Czy za słuszne uważam plucie, bicie, cięcie żyletkami ubrań przeciwników politycznych, czy za naganne, niedopuszczalne? Czy rzucanie kamieniami, bicie geja, Żyda, Muzułmanina, Murzyna itp. uważam za czyn chuligański czy też patriotyczny?
Wreszcie czy w swych sądach, zachowaniach kieruję się emocjami, w tym złością i nienawiścią, zbieraniem haków (kapusiowanie) czy rozumem, logiką?
I coś z logiki: Czy brat i otoczenie b. prezydenta, znając przecież warunki pogodowe, odradza
li wyjazd smoleński, czy też nie, bądź zalecali zmianę lądowiska? Czemu zmuszono de facto
przedstawicieli rodzin katyńskich (ludzi przecież starszych) do powtórnego w ciągu kilku dni wyjazdu? Etc., etc.
Polecam przesłanie stworka z Muppet Show – zwierzaka: „myśleć, myśleć”.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość
Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

Zagraniczne mobilności szkolnej kadry ZS3 2017

W roku 2017 w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego realizowany jest kolejny już projekt finansowany z funduszy europejskich (PO WER) pt. „Trening czyni mistrza-zagraniczne mobilności szkolnej kadry Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie”. Jak nazwa wskazuje, jego adresatem jest kadra pedagogiczna. Beneficjenci, tj. ogółem 25 nauczycieli, wezmą udział w dwutygodniowych, zagranicznych wyjazdach edukacyjnych, głównie o charakterze językowym – do Wielkiej Brytanii oraz Niemiec.
zobacz więcej
Inauguracja roku szkolnego w „Koperniku”

Inauguracja roku szkolnego w „Koperniku”

1 września na placu apelowym w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” odbyła się inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Na początku uroczystości społeczność szkolna minutą ciszy oddała hołd poległym w II Wojnie Światowej. Recytacja słów piosenki „Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona w wykonaniu uczennicy Martyny Nasiadko przypomniała o ofiarach walki za ojczyznę.
zobacz więcej
Czym jest łańcuch rynnowy i jaką ma pełnić funkcję?

Czym jest łańcuch rynnowy i jaką ma pełnić funkcję?

Sprawny system rynnowy jest niezwykle ważnym elementem każdego domu. To właśnie on odpowiada za to, w jaki sposób woda jest odprowadzana z dachu. W ostatnim czasie wiele osób decyduje się na łańcuchy spustowe, które stanowią dodatkowe akcesorium. Dlaczego? Podpowiadamy.
zobacz więcej
Spłacają ponad 1,5 mln zł zadłużenia w ZUS

Spłacają ponad 1,5 mln zł zadłużenia w ZUS

Przedsiębiorcom, którzy mają zadłużenie wobec ZUS, zakład radzi zawarcie układów ratalnych. W pierwszym półroczu na terenie województwa mazowieckiego zawarło je ponad 3,9 tys. przedsiębiorców; w wyszkowskim inspektoracie - 27 układów, w sumie na kwotę ponad 1,5 mln zł.
zobacz więcej
Zitcom
O G Ł O S Z E N I E
Sąd Rejonowy w Wyszkowie II Wydział Karny wyrokiem z dnia 16 czerwca 2021 r. sygn. IIK 225/21 skazał Michała Bala ur. 24.03.1984 r. w Wyszkowie s. Krzysztofa i Mirosławy zam. Tuchlin 49a gm. Brańszczyk za to, że
 
1. w dniu 6 maja 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu wonton dokonał połowu jednej ryby z gatunku jaź, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
2. w dniu 7 czerwca 2017 r. w wodach rzeki Bug w msc. Udrzyn, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą sieci rybackiej typu drygawica dokonał połowu jednej ryby z gatunku boleń, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 
3. w dniu 24 marca 2021 r. w starorzeczu rzeki Bug w msc. Tuchlin, gmina Brańszczyk, woj. mazowieckiego, nie będąc uprawnionym do rybactwa za pomocą trzech sieci rybackich typu drygawica oraz wonton dokonał połowu łącznie 3,5 kg ryb z gatunku krąp, lin, jaź, leszcz czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego Okręgu Mazowieckiego w Warszawie,
to jest o czyn z art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
 
orzeka:
 
1. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 1 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
2. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 2 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
3. oskarżonego Michała Bala uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie 3 aktu oskarżenia i za to na podstawie art. 27c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ skazuje go i wymierza mu karę grzywny w wysokości 100 /stu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 10 /dziesięciu/ złotych;
 
4. na podstawie art. 85 § 1 k.k., art. 86 § 1 i § 2 k.k. wymierzone oskarżonemu Michałowi Bala w punktach 1-3 sentencji niniejszego wyroku jednostkowe kary grzywny łączy i wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 200 /dwustu/ stawek dziennych, określając wysokość jednej stawki na kwotę 15 /piętnastu/ złotych;
 
5. na podstawie art. 27c ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym /Dz.U.2019.2168 j.t./ orzeka, na koszt oskarżonego, podanie orzeczenia o skazaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie treści wyroku na stronie internetowej tygodnika Nowy Wyszkowiak przez okres 30 /trzydziestu/ dni;
 
6. na podstawie art. 27c ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym /Dz. U. 2019.2168 j.t./ orzeka przepadek rybackich narzędzi połowowych ujętych i opisanych w wykazach dowodów rzeczowych.