Prawie 7 milionów na ekologiczny projekt

Od czytelników

Prawie 7 milionów na ekologiczny projekt

02.10.2020
autor: Urząd Miejski w Wyszkowie
„Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie” - pod takim tytułem Urząd Miejski złożył kolejny wniosek o dofinansowanie. Całkowity koszt to blisko 7 mln zł, a wnioskowana dotacja to 5,8 mln zł. W projekcie mowa jest m.in. o wymianie ponad 3000 istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED.
 
Tym razem Gmina Wyszków ubiega się o środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, tzw. środków norweskich.
Podstawą działań realizowanych w ramach przedmiotowego naboru są działania edukacyjne, mające na celu zwrócenie uwagi na aspekty związane z zachodzącymi zmianami klimatu, ich skutkami i jak każdy z nas poprzez swoje codzienne decyzje może im przeciwdziałać, bo razem możemy wiele!
Projekt poza rozbudowaną kampanią merytoryczną w mediach tradycyjnych i w internecie – opartą na czterech blokach tematycznych: zielona infrastruktura, błękitna infrastruktura, niska emisja, efektywność energetyczna - przewiduje szereg różnorodnych działań edukacyjnych:
- dedykowana strona internetowa, na której mieszkańcy znajdą nie tylko informacje o samym projekcie, ale wiele przydatnych informacji związanych ze zmianami klimatu
- pakiet konkursów tematycznych skierowanych do różnych grup wiekowych
- warsztaty i szkolenia
- opracowanie materiałów edukacyjnych, dzięki którym np. nasi mieszkańcy będą mogli sprawdzić, jakie gleby występują w ich miejscu zamieszkania, a co za tym idzie jakie rośliny najlepiej będą się tam czuły
- zapoznanie się z dobrymi praktykami naszych Partnerów tj. Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- czy też możliwość skorzystania z porad specjalistów.
W realizację powyższych działań zaangażowanych zostanie wiele podmiotów, tak by realizacja planowanych działań, przyniosła jak najbardziej kompleksowy efekt. PWIK Sp. z o.o. otworzy swoje drzwi dla naszych mieszkańców, przewidziany jest czynny udział gminnych placówek oświatowych, poczynając od przedszkoli. Przedstawiciele urzędu, szkół, Rady Miejskiej, Rady Seniorów i Sołtysi wezmą udział w szkoleniach, spotkania mieszkańców z przedstawicielami partnerów.
„Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków w Wyszkowie” to nie tylko działania edukacyjne, ale również, bardzo istotne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju naszego miasta, działania infrastrukturalne: 
- wymiana ponad 3000 istniejących opraw oświetlenia ulicznego w mieście na oprawy typu LED, w ramach poprawy efektywności a energetycznej
- powstanie nowych terenów zieleni i zieleni przyulicznej
- zagospodarowanie wód opadowych poprzez montaż zbiorników przy gminnych placówkach oświatowych
- budowa kolejnych dróg dla rowerów
- wprowadzenie nowych, dotychczas niewykorzystywanych w naszym mieście, form zieleni miejskiej w postaci zielonego przystanku, zielonych ogrodzeń czy tez parków kieszonkowych
- montaż na terenie miasta tabliczek zawierających ciekawostki tematyczne związane ze zmianami klimatu, opracowane przez ekspertów.
Cały projekt skonstruowany został w taki sposób, by wszystkie realizowane w nim działania były spójne, by działania inwestycyjne związane były bezpośrednio z działaniami edukacyjnymi. To pierwszy projekt Gminy Wyszków z tak obszerną kampanią edukacyjną, skierowaną do wszystkich mieszkańców.
Podsumowaniem półtorarocznej realizacji projektu będzie szereg ogólnodostępnych dla naszych mieszkańców publikacji i wydawnictw, w których znajdą się nie tylko efekty zrealizowanych działań infrastrukturalnych ale przede wszystkim parce naszych mieszkańców, którzy wezmą udział w projekcie. Natomiast podsumowanie współpracy z naszymi partnerami będzie przygotowanie pakietu propozycji i możliwych do wdrożenia na naszym terenie działań, które w jeszcze większym stopniu pozwolą nam, jako miastu, adaptować się do zachodzących zmian klimatu. 
Realizacja projektu planowana jest w terminie od stycznia 2021 do czerwca 2022r. Jego całkowity koszt to blisko 7 mln zł, a wnioskowana dotacja to 5,8 mln zł.
Miło nam jest poinformować, iż pomyślnie przeszliśmy pierwszy etap oceny. Ostateczne wyniki powinny być znane pod koniec br.
MajsterPlus728x240
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość