Podsumowanie staży zagranicznych (foto)

Od czytelników

Podsumowanie staży zagranicznych (foto)

20.12.2019
autor: CEZiU "Kopernik"
Uroczystość podsumowująca staże zagraniczne uczniów CEZiU „Kopernik” w ramach projektu Erasmus+ "Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności" odbyła się 12 grudnia 2019 r. Uroczystość prowadziły uczestniczki staży Natalia Kowalczyk i Olga Kaczmarczyk. Gościem był wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Leszek Marszał.
 
Grupa aż 64 uczniów odbyła staże zagraniczne w 4 krajach: Bułgarii, Włoszech, Irlandii i Hiszpanii. Projekt praktyk zagranicznych realizowali uczniowie ze wszystkich kierunków technicznych w CEZiU "Kopernik". Młodzież zdobywała doświadczenie zawodowe na europejskim rynku pracy i kształciła swoje umiejętności w różnych obszarach.
Na początku spotkania dyrektor CEZiU "Kopernik" Pani Grażyna Kalinowska powitała wszystkich zebranych i podsumowała realizację projektu. W przemówieniu krótko przybliżyła zdobyte doświadczenie z odbytych staży zagranicznych. Następnie uczniowie zaprezentowali prezentacje i zdali krótkie relacje z odbytych praktyk. Para uczestników z każdego z czterech staży zagranicznych przedstawiła program pobytu, doświadczenia z praktyk zawodowych, opowiedziała o wykonywanych zadaniach, nabytych umiejętnościach. Uczniowie po przedstawieniu relacji z praktyk zadawali pytania na temat: Bułgarii, Włoch, Irlandii i Hiszpanii. Wszyscy obecni na spotkaniu mogli zatem sprawdzić swoją wiedzę na temat krajów, w których młodzież odbywała staże.
Głos zabrał również jeden z opiekunów staży zagranicznych - Pani Małgorzata Dziekciowska, która w swoim przemówieniu podsumowała pracę opiekunów grup i podkreśliła dużą rolę staży zagranicznych nie tylko w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także w rozwoju osobowym uczniów. Prowadzące uroczystość uczennice podzieliły się również przemyśleniami uczestników staży, które pojawiły się po opracowaniu ankiet ewaluacyjnych. Stwierdzili, że odnoszą wiele korzyści z zagranicznych praktyk i chętnie wezmą udział w kolejnym projekcie.
Uczniowie podziękowali Starostwu Powiatu Wyszkowskiego, dyrekcji szkoły i opiekunom z realizację staży. Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Pan Leszek Marszał również stwierdził, że staże zagraniczne przynoszą wiele korzyści uczniom, nie tylko w zakresie umiejętności zawodowych.
Uroczystość zakończyła się wręczeniem wszystkim uczestnikom biorącym udział w projekcie Erasmus+ certyfikatów potwierdzających ukończenie stażu zagranicznego.
Kredico 2021
Komentuj, logując się przez Facebooka, Google+, Twittera, Disqus LUB pisz jako gość